Hoppa till huvudinnehåll

Asylprocessen i Sverige

Publicerad

I Ärendenummer: Människa synliggjordes verkliga vittnesmål som vuxit fram ur ungas asylprocesser i Sverige. Ungas egna erfarenheter av att vara i en godtycklig och rättsosäker asylprocess, vilken i allra högsta grad kan liknas vid ett lotteri.

Ankomst Malmö

"Hösten 2015 blev historisk då tiotusentals människor på flykt kom till Malmö. Överallt upprättades boenden, väntrum och ankomstcentraler samtidigt som mängder av Malmöbor involverades i mottagandet, såväl tjänstepersoner som volontärer. Vad gjorde de och vilka minnen har de lämnat efter sig?" I Karin Sjöbergs bok Ankomst Malmö - Röster om flyktingmottagandet hösten 2015 samlas många av de berättelser, dokument och bilder som Malmö stadsarkiv samlat in.

Studiecirkel om asylprocessen

Under KOD för Sveriges seminariedag Ärendenummer: Människa, den 24:e mars 2018, synliggjordes ungas erfarenheter i en rättosäker asylprocess. Berättelserna samlades i en folder, som finns tillgänglig i ABF-huset på Spånehusvägen.

Vill du samtala om asylprocessen och migrationsfrågan i Sverige? Nu kan du göra det tillsammans med andra i en studiecirkel hos oss på ABF. Det enda du behöver göra är att samla ihop en grupp av tre personer, och sätta igång.

Maila info.malmo@abf.se eller ring 040–35 24 00, så tillhandahåller vi boken Ankomst Malmö och foldern Ärendenummer: Människa.