Hoppa till huvudinnehåll

Rättvisetolk – ny utbildning på Glokala folkhögskolan 2019

Publicerad

Vill du få redskap för att bygga breda och inkluderande rörelser för social rättvisa? Vill du skapa platser där människor kan mötas och verkligen lyssna och tala med varandra oavsett vilket modersmål de har?

Vadå språkrättvisa? 

En språkrättvisetolk arbetar för att skapa en värld där våra olika språk inte görs till hinder utan där språk blir ett demokratiskt redskap för att kommunicera, lära och planera tillsammans. För hur ska vi tillsammans kunna skapa ett bättre samhälle om vi inte ens kan prata med varandra?

En språkrättvisetolk arbetar för att skapa inkluderande flerspråkiga platser där var och en kan känna sig fri att uttrycka hela sin personlighet och delta på lika villkor. Språkrättvisa handlar om rätten att lyssna, uttrycka sig och bli förstådd på det språk en är mest bekväm med.

Exempel på tillfällen som kan göras mer tillgängliga genom språkrättvisa är när grannar möts för att förändra någonting i sitt område eller protestera mot sin hyresvärd, när organisationer ordnar konferenser om mänskliga rättigheter eller när asylrättsaktivister ordnar möten.

Utbildningen

Under utbildningen med Glokala Folkhögskolan kommer du att lära dig metoder som simultantolkning, hur flerspråkiga möten kan planeras, och hur vi kan tänka kring tolkens roll och etik. Kursen kommer att behandla språkets politiska dimensioner och ge redskap till deltagarna att bygga språkrättvisa i de sammanhang där du befinner dig. Vi kommer också att diskutera hur vi får språkrättviserörelsen att växa i Sverige och hur det kan gå att försörja sig som språkrättvisetolk.

Kursen kommer att äga rum kvällstid en vardag i veckan under februari-maj 2019. Dessutom kommer du att ”göra praktik” genom att agera språkrättvisetolk på minst ett möte under terminen. 

Vem är kursen för?

Du som söker till kursen måste behärska svenska och minst ett annat språk på god nivå. Du bör vara intresserad av att skapa rörelser för social rättvisa. Kanske jobbar du redan idag som tolk, eller är utbildad tolk, eller så blir du tillfrågad att tolka i olika sammanhang? Bra! Men det är inget måste, det viktigaste är ett engagemang och intresse för språkrättvisa!

Förundrad? Intresserad?

Anmäl intresse för kursen nu direkt när du läser detta (eller senast den 2/12) till kursansvarig Christopher Holmbäck, christopher@glokala.org. Skriv några rader om dina erfarenheter av tolkning och/eller rättvisefrågor samt vilka språk du kan tolka mellan. 

Har du frågor? Vill du veta mer? Mejla till christopher@glokala.org eller ring 0737-32 72 18.

Dokument

Kursbeskrivning.pdf