Hoppa till huvudinnehåll

Marxistiska Samhällsstudier startar upp i Malmö

Publicerad

Äntligen startar CMS upp en ny lokalförening! De kommer att anordna studiecirklar och föreläsningar och arbeta för att hålla vänsterdebatten inspirerande och levande. Snart hålls uppstartsmöte samt de första studiecirklarna.

Uppstartsmöte 29 april

CMS bjuder in alla intresserade att delta i de studier och den verksamhet som lokalföreningen kommer att påbörja. Medlem kan var och en bli som vill främja föreningens ändamål.

Stiftelsen Centrum för marxistiska samhällsstudier (CMS) bildades 1977 på initiativ av dåvarande VPK, men är obunden av snäva partiintressen. CMS verkar i en öppen anda för att främja en bred vänsterdiskussion.

CMS ändamål är att främja studier, forskning och utredningsarbete vad gäller samhällenas historiska utveckling, samtidiga förhållanden och framtida utvecklingstendenser. CMS har till uppgift att företrädesvis stödja sådan verksamhet som grundar sig på marxistisk vetenskapssyn och idétradition.

Studiecirklar i maj

• Lär känna Marx

Under tre träffar läser vi kortare men enormt betydelsefulla texter av Marx som inte bara förklarar grunden för hans syn på samhällets utveckling, utan också visar en stridbar och polemisk Marx som deltar i organiseringen av arbetarrörelsen i Europa. Anmäl dig här. 

Facebookevent: https://www.facebook.com/events/260950274673550/

• Introduktion till Silvia Federici

Introducerande cirkel av Silvia Federicis ständigt återkommande verk, där hon utforskar människans historiska motstånd mot överheten och hur det kapitalistiska klassamhället var integralt i skapandet av våra moderna könsroller - både på arbetsmarknaden och i hemmet. Anmäl dig här. 

Facebookevent: https://www.facebook.com/events/2315663258719227