Hoppa till huvudinnehåll

Nu är Folk&Bildning här!

Publicerad

Varje år gör ABF Malmö ett magasin som porträtterar några av alla tusentals aktiviteter och arrangemang från det gångna året. På omslaget syns PAYK! Folk&Bildning #5 finns att hämta i ABF-huset på Spånehusvägen.

Vad är syftet med det vi gör?

Arbetarnas Bildningsförbund är en del av folkbildningssverige. Tillsammans med de nio andra studieförbunden och folkhögskolorna tar ABF sig an statens syften med folkbildningen:

  1. Att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
  2. Att bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen.
  3. Att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
  4. Att bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Ideella krafter och aktivt föreningsliv möjliggör folkbildningen

Att omsätta det här viktiga uppdraget i praktisk verksamhet sker varje dag, året om hos ABF Malmö och det är möjligt tack vare goda relationer och starka nätverk med både personer och organisationer. Särskilt viktiga möjliggörare är alla ideellt arbetande krafter som bär upp ett aktivt föreningsliv och ett aktivt demokratiarbete i alla ABF Malmös tre kommuner. 

Det ideella engagemanget gör såväl språkkaféet, det goda samtalet och den allra nördigaste studiecirkeln möjlig. Och det mesta där emellan. Den fria, frivilliga nyfikenheten på såväl ditt nuvarande som på ditt nästa intresseområde är själva livsnerven i folkbildningen.

ABF Malmö verkar i tre kommuner

Andra viktiga relationer är de tre kommunerna som ABF Malmö verkar i. Genom stöd och förtroende från Malmö stad, Burlövs och Lomma kommun kan vi vara aktiva på fritidsgårdar, bedriva hälsofrämjande studiecirklar på mötesplatser och arrangera föreläsningar och teater på bibliotek, muséer och konsthallar.

Vi kan öka intresset för opera och annan musik genom föreläsningar och replokalsmöjligheter. Att vara i nära kontakt med kommunerna gör även att ABF och folkbildningen kan bidra till att uppnå de politiska välfärdsmålen. 

Årets nummer av Folk&Bildning

I detta nummer av Folk&Bildning får du ta del av många exempel på vad ABF gjorde i Malmö, Lomma och Burlöv under 2018. 

Exempel på verksamhet som porträtteras är PAYK (omslaget), Säg det – sen gör det, konsthantverkscirklar på Mosaiken, Dövfilmsfestivalen, Tjejer i Förening, communityteater, Degrowth och den stora asylverksamheten. Det finns även artiklar och krönikor om demokrati och klass i Sverige, ABF Malmös 100-åriga historia och Skånes Målerikonservatorer.

➜ Du kan hämta magasinet på ABF Malmö, eller läsa det som digital PDF här.