Hoppa till huvudinnehåll

Releasekväll på ABF: Normkritisk pedagogik

Publicerad

En kväll med paneldiskussion, bokförsäljning och mingel. Med utgångspunkt i antologin kommer vi tillsammans att reflektera och diskutera vad normkritisk pedagogik kan vara, hur den kan göras och på vilket sätt den är relevant idag.

Panelsamtal och bokförsäljning

Välkommen på release för den nya antologin om normkritisk pedagogik "Normkritisk pedagogik - perspektiv, utmaningar och möjligheter" som släpptes i början på april på Studentlitteratur förlag (Bromseth & Björkman red.)

Kvällen inleds med ett par kortare föreläsningar av redaktör Lotta Björkman och en av författarna, Matilda Persson Sjödell. Därefter kommer en paneldiskussion att hållas med fokus på den normkritiska pedagogikens potential inom utbildning idag. 

• Vilka erfarenheter har gjorts av de som försökt använda normkritiska perspektiv i undervisning och förändringsarbete genom åren?
• På vilka sätt är normkritisk pedagogik fortfarande relevant idag och vilka nya erfarenheter görs och behöver göras?
• Hur kan vi tillsammans fortsätta att utveckla normkritisk pedagogik?

Publiken kommer att få möjlighet att ställa frågor till panelen, både digitalt och muntligt. Fundera gärna i förväg på vilka frågor du skulle vilja diskutera!

Facebookevent: https://www.facebook.com/events/2129335703830893/

Information, datum och tider

Datum: Onsdag 22 maj 2019
Tid: 17.30-20.00
Plats: ABF Malmö, Spånehusvägen 47
Kostnad: Gratis, öppet för alla!

Enklare snacks och alkoholfri dryck kommer att finnas. 
Boken kommer att finnas till försäljning!


Ungefärliga hålltider:

17.30-18.10 Lotta Björkman & Matilda Persson Sjödell
18.10-18.30 Mingel och bokförsäljning
18-30-19.30 Paneldiskussion
19.30-20.00 Mingel och bokförsäljning

Paneldeltagare

• Kristine Hultberg Ingridz genuspedagog och utbildare vid förskoleprogrammet på MAU
• Björn Svensson Lärare sedan drygt 20 år med en bakgrund inom RFSU, som projektledare och förstelärare med inriktning på jämställdhet, genuspedagogik och sex och samlevnad.
• Elisabet Nidsjö utbildningsansvarig på RFSL Rådgivningen Malmö
• Marco Vega sexualupplysare och utbildare kring normer rörande maskulinitet och manlighet
• Lotta Björkman en av två redaktörer till antologin samt utbildare i normkritisk pedagogik. Gymnasielärare och numera adjunkt i pedagogik vid Södertörns högskola.
• Matilda Persson Sjödell författare till ett kapitel i antologin och lärare i Burlövs kommuns Kvalitetsteam och även utbildare inom Normkritisk pedagogik.
• Yahia Saleh RFSU Malmö

Moderator

Frida Sandegård pedagog, utbildare och processledare. Tidigare utvecklingschef vid ett studieförbund och före detta förbundsordförande RFSL.

Om boken

Normkritisk pedagogik är ett begrepp som utvecklats i Sverige under 2000-talet. Begreppet har sina rötter i kritisk pedagogik, queerteori och intersektionella perspektiv och uppstod från början i en pedagogisk kontext som en reaktion mot det som beskrevs som en toleranspedagogisk inriktning på inkluderings- och värdegrundsarbetet i förskola och skola. Syftet är att utforska och ifrågasätta hur de normer och maktrelationer som skapar skillnad genom perspektiv och praktiker präglar lärandeinstitutioner och de som verkar inom dem.

Begreppet har fått stor spridning och utvecklats på olika sätt vilket har både positiva och problematiska aspekter. Normkritikens utbredning har bidragit till ett uppmärksammande och utvecklande av arbetet med mänskliga rättigheter på många olika samhällsarenor. Samtidigt har inlemmandet i en offentlig diskussion bidragit till en mainstreaming av begreppet vilket tömt det på viktigt kritiskt innehåll. Normkritik har även ibland kommit att uppfattas som en ny norm, en uppmaning att ’tänka rätt’ men utan att i grunden förändra.

I denna antologi diskuterar lärare, utbildare och forskare verksamma inom området hur begreppet har utvecklats teoretiskt och hur det används i pedagogisk praktik. Vilka erfarenheter har gjorts av de som försökt använda normkritiska perspektiv i undervisning och förändringsarbete genom åren? Texterna sätter åter fokus på normkritisk pedagogik. Antologins röster diskuterar detta på det perspektivskapande, problematiserande och hela tiden allt annat än perfekta och fullständiga sätt som det innebär att hela tiden försöka bli en normkritisk pedagog.