Hoppa till huvudinnehåll

Minneskören får 30.000 kr!

Publicerad

Minneskören är en kör i Malmö för människor med olika kognitiva sjukdomar. Nu får de 30.000 kronor för sitt fortsatta arbete av Sparbanksstiftelsen Skåne och Swedbank.

Körsångens inverkan på människors välmående och hälsa

Det är vetenskapligt bevisat att körsång ökar välbefinnandet, oavsett vilket hälsotillstånd personen ifråga har. Sång kan dessutom underlätta för personer med minnessvikt att både plocka fram och uttrycka minnen och känslor.

Körsång har därutöver en förmåga att jämställa körmedlemmarna, vi möts i sången på lika villkor. När man drabbas av minnessvikt är det lätt att känna sig bortkommen i vanliga samtal men när vi sjunger tillsammans är vi mer jämställda!

Minneskören är en blandad kör där såväl personer med och utan minnessvikt deltar (i alla åldrar). Vissa har sällskapet med sig i form av anhörig eller ledsagare, andra nöjer sig med den varma gemenskapen i kören. Alla deltagare har olika behov och alla hjälps åt för att samtliga ska finna sig väl tillrätta. 

Vill du vara med i kören? 

Minneskören repar varje måndag kl. 14.00 på Malmö Live. Välkommen!