Hoppa till huvudinnehåll

Ny förening eller social rörelse?

Publicerad

ABF ser på folkbildning, föreningslivet och folkrörelser som grunden för en levande demokrati. Att samarbeta med ABF Malmö innebär att vi finns för att stötta och inspirera er folkbildande studieverksamhet.

Att organisera sig hos ABF Malmö

✅ Ni blir en del av en folkrörelse

Folkbildning är ett sätt att fördjupa demokratin och fördela ansvaret bland alla medborgare. Bildningen sker inte bara för folket, utan genom folket. Ja, genom dig och din förening! När ni samarbetar med ABF Malmö är ni en del av en bred arbetarrörelse. Genom att bidra till en gemensam och solidarisk folkbildningspott stärker vi tillsammans rörelsens fortsatt viktiga arbete.

✅ Ni får ett sammanhang och socialt nätverk 

ABF Malmö ingår i ett stort och stabilt nätverk av olika föreningar och organisationer inom områdena samhälle, politik och kultur. Ni föreningar är en ömsesidig resurs för varandra. ABF är er mötesplats där ni knyter kontakter och utbyter kunskap.

✅ Ni får använda ABFs resurser, lokaler och erfarenhet

ABF Malmö är en pedagogisk resurs. Vi erbjuder studiematerial, lokaler och teknikutrustning. Vi har lång erfarenhet av allt från arrangörsskap till projekt, och kan ge råd om saker som kommunikation, finansiering och tillgänglighet. I vår verksamhet är dessutom alla deltagare försäkrade.

➜ Kommande nätverksträffar för föreningar 

Ert behov som förening eller studiegrupp

Vi tror att att en självständig folkrörelse tar sin egen roll och sina uppgifter. Därför vill vi inte stoppa in er i en färdig låda, utan möta de behov som finns. Detta gäller oavsett om ni är en förening, social rörelse, studiegrupp, aktivistnätverk eller projekt. Det kan vara långsiktigt, kortvarigt, fokuserat på en enskild fråga eller finnas i ett bredare sammanhang.

Olika typer av verksamhet och aktiviteter

Folkbildning innebär för studieförbunden att man arbetar med tre olika verksamhetsformer: studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram. Hur ni än väljer att göra är ABF Malmö till stöd och hjälper till med idéer och uppslag. Verksamhetsformerna är flexibla och studie- eller kulturverksamheten i din förening kan se ut på många olika sätt. 

Syftet med folkbildning

Alla studieförbund och folkhögskolor får statsbidrag för folkbildningsverkamhet. Syftet med statsbidraget är att stödja verksamhet som:

  1. Utvecklar demokratin
  2. Ger människor möjlighet att påverka sin livssituation
  3. Höjer bildnings- och utbildningsnivån i samhället
  4. Ökar delaktigheten i kulturlivet

Genom att delta och organisera er, bidrar vi gemensamt till att föreningslivet och ABF kan utvecklas och fortsätta erbjuda gratis folkbildande aktivteter i lokalsamhället.

Vill ni träffa oss? 

Ni kan boka en tid med någon av oss på ABF Malmö för att diskutera föreningens utbildningsbehov så att ni kan planera den folkbildande verksamheten. Vi kan till exempel boka in cirkelledarutbildningar och visa det senaste studiematerialet. Du hittar kontaktuppgifter till oss här. 

Arrangera hos oss

Vill ni arrangera en föreläsning, anordna en workshop eller visa en film? ABF-huset på Spånehusvägen kan användas till många olika arrangemang! Salarna går att låna på både vardagar och helger, dag- och kvällstid. Våra lokaler är gratis att låna när ni arrangerar verksamhet med ABF. Läs mer om att arrangera hos ABF Malmö här.

Starta en ny förening

Om du vill starta en helt ny förening kan du starta den i samråd med ABF Malmö. Vi kan ge dig resurser och tips på hur du enklast går tillväga, samt ser till att ni får de utbildningar som behövs för att driva en förening. Om du vill läsa mer om hur man kan starta en förening kan du besöka verksamt.se.