Hoppa till huvudinnehåll

Genom folkbildning kan fler vara en del av samhällsutvecklingen

Publicerad

Södra Communityteatern (även kallad Södra Community) är en communityteater som grundades 2011 i Malmö. Men vad är communityteater? Jonas Jarl berättar.

Södra communityteatern står bakom föreställningar som Hud Krig Hem och nu senast Välkommen till Malmö

I Välkommen till Malmö gör Södra Communityteatern nedslag mitt i flyktingkrisen hösten 2015. De skildrar ett civilsamhälle på Malmö Central som tog emot människor i flykt. Vad minns de av det som hände? Hur har de kommit att påverkas av mötet med de flyende? Föreställningen är ett kollage av röster, en tid då staden kraftsamlade, av medmänslighet och solidaritet. 

Vad är communityteater, egentligen?

– Communityteater är en form av teater som vänder sig direkt till medborgarna i närsamhället och den lokala communityn, förklarar Jonas Jarl som är konstnärlig ledare på Södra Communityteatern. 

– De bjuds in att medverka och berätta om händelser och ämnen ur sitt eget liv. Tillsammans med en professionell dramatiker och regissör arbetar communityn fram en scenföreställning som bygger på de egna berättelserna. Communityteater finns i hela Europa, som en konstform som vill få fler människor intresserade och delaktiga i de beslut som fattas i den egna staden eller kommunen. I Sverige är communityteater ofta kopplat till demokratifrågor. Om fler kommer med i samhällsdebatten är det ett sätt att stärka intresset för politiska frågor på det lokala planet. 

Var finns skärpunkten mellan communityteater och folkbildning?

– När den organiserade folkbildningen kom igång runt förra sekelskiftet i Sverige, var det ett direkt uttryck för folkets vilja att bilda sig och delta i samhällsutvecklingen. Utbildning var en klassfråga i börja av 1900-talet och är det än idag. Folkbildningen är därför kopplad till klasskampen, för allas rätt till högre utbildning. För att inte låta andra avgöra ens öde tog arbetarklassen, genom ABF, makten i egna händer och startade ett studieförbund. Behovet av bildning och att själv äga fråga om rätten till kunskap är lika angeläget idag, fortsätter Jarl. 

– De grupper i samhället som står längst från makten är också längst ner på den ekonomiska stegen. Med ett ökat deltagande och intresse för folkbildning stärks också möjligheten att delta och påverka; samhället men också den egna situationen. På det viset är communityteater och kultur en fortsättning på en gammal folkbildningstradition. Det handlar om att skapa förutsättningar för fler än de rika att vara en del av samhällsutvecklingen.

Sammanfatta 2018.

– Politisk vilja.  

Läs mer om Södra Communityteaterns tidigare och kommande produktioner på www.sodracommunity.se.

Foto: Rooz Emad