Hoppa till huvudinnehåll

ABF Malmö stärker sin kvalitetskontroll för föreningar

Publicerad

ABF Malmö har nu omarbetat rutinerna för kvalitetsarbete med föreningar, med särskilt fokus på stora föreningar. Detta i samband med att en granskning utfördes under 2020.

Vårvintern 2020 framkom via media olika frågetecken kring Kontrapunkt i Malmö. En mindre del av medias rapportering berörde oklarheter med föreningens studiecirkelverksamhet.   

Sedan flera år har ABF Malmö och Kontrapunkt haft ett gott samarbete, där mycket både viktig och bra folkbildningsverksamhet genomförts av föreningen. Vi har inte haft anledning att tro någonting annat än det vi sett. 

När detta uppdagades, inledde vi därför direkt en granskning av bokföringen och folkbildningsverksamheten på Kontrapunkt. Vi har granskat all verksamhet för de senaste tre åren enligt rekommendation från Folkbildningsrådet. I granskningen har framkommit en alltför generell verksamhetsrapportering, där det varit mycket svårt att belägga, och i efterhand kvalitetssäkra, hur verksamheten bedrivits. I flera fall har vi kunnat konstatera att man snarare bedrivit en social verksamhet i studiecirkelform, vilket inte är förenligt med de kriterier som gäller för folkbildning.  

För att kunna säkerställa att detta inte belastar medel avsedda för folkbildning har vi därför tagit beslutet att stryka samtlig verksamhet med Kontrapunkt för åren 2017-2019.  

ABF Malmö har haft en löpande dialog med styrande i föreningen och ansåg sig haft god insyn i föreningens befintliga och planerade verksamhet. Men vi hade behövt ha tydligare dialog med de olika verksamheterna utöver styrgruppen för att kunna följa upp studiecirklarna på närmare håll och stärka vårt anordnarskap.  

Det har varit en smärtsam process under året, men vi är nöjda med vårt beslut att plocka bort samtlig verksamhet med föreningen, och samarbetar inte längre med föreningen.  

ABF Malmö har nu omarbetat rutinerna för kvalitetsarbete med föreningar, med särskilt fokus på stora föreningar. Vi har eliminerat riskerna för att något liknande ska hända och har kunnat dra lärdom av denna utredning. Med nya rutiner och verktyg, står vi väl rustade att arbeta med kvalitetsutveckling och kvalitetskontroll nu och i framtiden.  

Vänligaste,
ABF Malmö