Hoppa till huvudinnehåll

Folkbildare mot nazism – ansök utbildningen!

Publicerad

Det här är en utbildning för att utveckla din kunskap om rasismens olika uttryck och för att hitta nya former för antinazistiskt motstånd. Du blir en folkbildare med stor samhällsförståelse och kommer att kunna sprida den kunskapen vidare. Utbildningen pågår mars-oktober 2021, ansök här!

Med dig från utbildningen får du inte bara fördjupad kompetens och verktyg utan också ett nytt nätverk i den lokala antirasistiska rörelsen. Det gör dig till en ovärderlig kamrat, kollega, aktivist och folkbildare.

Innehåll på utbildningen

ABFs utbildning Folkbildare mot nazism ger dig en unik blandning av perspektiv på hur man kan förstå och motarbeta rasism – i vardagen, på arbetsplatsen och i organisationen. Utbildningen utgörs av föreläsningar, workshops och diskussioner, vilket ger dig spetskompetens kring antirasism.  

Några av Sveriges främsta föreläsare, från hela landet, kommer att föreläsa om nazismens historia och antinazistiska strategier. Bland annat om socialpsykologi, idéhistoria, postkolonial teori, etnonationalism och konspirationsteorier. Du får en djup teoretisk och historisk förståelse för rasismen och dess rötter 

Under utbildningen ingår du i en mångfacetterad grupp med olika bakgrunder, och du är själv med och påverkar. Det är folkbildningens kärna. Genom interaktion och diskussion med andra hittar vi verktyg för folkbildning och motstånd. Du kommer även att delta i workshops för att utveckla din egen antirasistiska metodik 

Det antinazistiska motståndet är lika viktigt idag som förr. Vi behöver organisera oss för att på bred front folkbilda kring rasismens olika funktioner och grenar – och hitta gemensamma strukturer för hur vi krossar den.   

Förkunskaper  

Ingen specifik förkunskap krävs, folkbildningens pedagogik bygger på ett gemensamt lärande. Men vi ser gärna att du är aktiv inom folkrörelserna, föreningslivet eller den breda antirasistiska rörelsen.  

Utbildningens ledare  

Utbildningen leds av Andreas Berg och Mirjam Katzin, två erfarna och kunniga cirkelledare med expertkunskap inom folkbildning och antirasism.    

Datum och tid  

Utbildningen startar 20 mars. I utbildningen ingår sju utbildningstillfällen och ett internat. Datum föreläsningar: 20 mars, 17 april, 8 maj, 12 juni, 7 augusti, 11-12 septembe(internatoch 9 oktober.    

Ansökan

Vi strävar efter en bred och blandad deltagargrupp med olika perspektiv och bakgrunder. 

Ansök med en motivation om: 

  • Varför du vill gå utbildningen?
  • Hur du kommer att använda kunskapen du får? 
  • På vilka arenor du vill använda detta?  

Maila max 1 A4 till andreas.berg@studier.abf.seanvänd rubrik ”Folkbildare mot nazism”. Deadline för ansökan är 23 februari. Det finns inget rätt eller fel – vi gör ett urval av de som ansöker om att de vill gå! Begränsat antal platser.   

Kostnad 

Utbildningen kostar 500 kr, det täcker evinträden. Fika och lunch ingår inte (matlåda möjlig). 

Form och plats 

Vi planerar för både digital och fysisk utbildning. Vi anpassar utbildningen utefter rådande situation. Utbildningen blir av oavsett!     

Tillgänglighet  

Vår ambition är att så många som möjligt ska kunna delta på våra kurser och använda vårt material. Har du frågor kring tillgänglighet är du välkommen att kontakta oss.  

Sen, då?  

Som folkbildare mot nazism kan du använda din kunskap i folkrörelser och i lokalsamhället. Du kan driva studiecirklar på arbetsplatsen, starta bokcirklar i bostadsföreningen, anordna föreläsningar på ABF eller använda metoderna i idrotts- eller kulturföreningen. Du blir central för det antirasistiska motståndet i Malmö med omnejd. ABF Malmö finns som stöd för den folkbildning du vill starta upp och utveckla.