Hoppa till huvudinnehåll

Agera Mera – studiematerial för en hållbar värld

Publicerad

FN har tagit fram 17 globala mål för att alla i världen ska kunna leva ett bra liv. Vi har gjort en plan för hur du kan vara med och förändra – starta en studiecirkel med studiematerialet Agera Mera!

Globala mål för hållbar utveckling

Genom Agenda 2030 har världens ledare satt upp 17 globala mål, för att innan år 2030 göra fyra fantastiska saker:

  1. Avskaffa extrem fattigdom
  2. Minska ojämlikheter
  3. Lösa klimatkrisen
  4. Främja fred och rättvisa 

För att kunna göra det krävs insatser på alla plan – från regeringar och företag, till ideella organisationer och privatpersoner. 

Starta en studiecirkel

ABF Malmö har gjort en plan för hur du kan vara med och förändra! I studiematerialet Agera Mera finns sex steg mot en hållbar värld, som du kan använda i din studiecirkel med dina vänner eller i en förening. Hos ABF kan du starta en studiecirkel och få hjälp med litteratur, teknik, pedagogik och mycket annat.

Ladda ner AgeraMera.pdf

Starta en studiecirkel

Sex steg mot en bättre värld

Studiematerialet är uppdelat i sex steg, framtagna för att underlätta såväl enstaka insatser som mer långsiktigt arbete. 

1. Lär känna varandra och skaffa er kunskap

Första steget handlar om att lära känna varandra och att ni ska få information och kunskap om de Globala målen. Kortfattad information finns i studiematerialet AgeraMera, fördjupad information finns på globalamalen.se.

2. Hitta ett gemensamt fokus

I steg två är det dags att konkretisera ert fokus för studiecirkeln. Vad är det ni vill arbeta med och hur relaterar det till samhället i stort?

3.  Era möjligheter utifrån resurser och nätverk

Steg tre handlar om era förutsättningar att bidra till förändring. Vilka resurser har ni tillgång till? Vilka styrkor, erfarenheter och kunskaper finns i er grupp? Vilka kontakter har ni?

4. Välj metod!

I detta steget är det dags att bestämma vad ni ska göra och ta fram en gemensam handlingsplan. 

5. Gör det!

Det är nu det gäller. Nu ska ni genom er insats/ert projekt bidra till förändring!

6. Utvärdera och fira!

Det är alltid viktigt att reflektera över det som gjorts och hur det gick. Vad gick bra och vad hade kunnat göras bättre?

Projektet Agera Mera

Agera Mera är ett studiematerial, framtaget av ABF Malmö med medel från SIDA, som vill öka kunskapen om Globala målen, och samtidigt uppmuntra till kollektiva initiativ som bidrar till att målen uppnås.

Utgivare: ABF Malmö
Produktion: Perspektiv kommunikation
Röster: Zäta och Freddie
Musik från: Bensound.com