Hoppa till huvudinnehåll

Volontär på ABF Malmö

Publicerad

Gör en folkbildande insats! Du som är tillgänglig som ideell cirkelledare kan anmäla dig i vår volontärpool. Vi kontaktar dig när vi har behov av din ämnesexpertis.

Studiecirkeln och folkbildning

Folkbildningens pedagogik bygger på att man lär sig bäst tillsammans med andra! I en studiecirkel kan du med arbetskamrater, vänner, grannar eller medlemmar i en förening träffas för att lära er något inom ett valt område. Denna form av studiecirkel kallas ibland för kamratcirkel.

Du som volontärledare

Gör skillnad, få nya erfarenheter och engagera dig i föreningslivet. Här kan du göra en folkbildande insats. Över 90 % av alla studiecirklar hos ABF Malmö är ideella kamratcirklar. På ABF Malmö har vi ofta grupper som vill lära sig ett specifikt ämne, men saknar ibland en ledare för cirkeln.

Det är är här du kommer in i bilden! Du kanske kan stötta asylverksamheten, leda cirklar i grundläggande datorkunskap eller spela musik. Vi kontaktar dig när vi har behov av din ämnesexpertis – du gör skillnad!Genom att du anmäler dig och dina intresseområden till oss, så har vi dig i vår volontärpool. 

Rollen som cirkelledare

Som cirkelledare ska du guida deltagarna så att alla får komma till tals, hålla den röda tråden och återkoppla till frågeställningar och mål. Ni lär er tillsammans av varandras erfarenheter och kunskaper, samt av det studiematerial ni använder. Som cirkelledare behöver du inte ha mer kunskap om ämnet. Cirkelledaren är den som oftast har den mesta kontakten med oss. 

Anmäl dig som volontärledare

Intresseanmälan för volontärer och cirkelledare: http://bit.ly/ledarpool