Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighet

Hos ABF har alla rätt att vara olika och rätt att delta på lika villkor. Vi vill att så många som möjligt ska kunna besöka och samarbeta med oss och använda vårt material.

Vårt ABF-hus i Malmö (Spånehusvägen 47)

 • Vi har en bred dörr i huvudentrén som är icke-roterande.
 • Det finns sittplatser nära huvudentrén.
 • Vi har en hjärtstartare på bottenplan i korridoren.
 • Trösklarna är anpassade för rullstol.
 • Vi har en tillgänglig toalett på bottenplan. Samtliga toaletter är könsneutrala.
 • Vi håller skyltningen tydlig och läsbar.
 • Korridorerna i huset har gott om utrymme för rullstol.
 • Det allmänna köket på bottenplan är tillgänglighetsanpassat.
 • Din ledarhund är välkommen hos oss. Eftersom vi arbetar med astma- och allergiföreningar är inga andra djur tillåtna i våra lokaler.
 • Vi har inga heltäckningsmattor.
 • Hörslinga finns att låna.
 • Vi har skyltning om att undvika allergener som starka parfymer, nötter m.m.

Kommunikation

 • Vi på ABF Malmö håller våra foldrar, studieprogram, affischer och flyers tillgängliga gällande typsnitt, fotografier, färger och format.
 • Vårt idéprogram finns som lättläst version. I övrigt håller vi på ABF Malmö vårt egna material enkelt att läsa och förstå för så många som möjligt.
 • Du kan lyssna på vår webbsida här på abf.se, hemsidan är även i stort tillgänglighetsanpassad.
 • I vårt ABF-hus har vi två myggor (och mikrofoner) till dig som föreläser, använd gärna en sådan när du pratar inför grupper med mer än 10 personer.

Dina tillgänglighetsinsatser spelar roll!

Har du på något sätt hjälpt en deltagare för att den ska kunna delta i en studiecirkel, ska du meddela din kontaktperson. Det kan vara t.ex. hjälp till och från lokalen, anpassat material, tekniska hjälpmedel eller hjälp i form av upprepningar med mera.  

Det behöver ABF ta del av så att vi kan fortsätta att få utökat stöd för den andel deltagare i vår verksamhet som behöver särskilda insatser. Alla ska kunna ta del i folkbildningen på sina egna villkor. 

Boka tolk

Om du är i behov av teckenspråks, dövblinds-, eller skrivtolkning, kan du boka detta via Region Skånes tolktjänst (länk)Deras tolktjänst kostar inget och riktar sig till dig som har nedsatt hörsel, är döv eller har en kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet.

VI SKA MED – tillgänglighetsguide

VI SKA MED har tagit fram en tillgänglighetsplan med konkreta råd för att skapa platser som är tillgängliga för flera människor, oberoende av skador eller nedsättning på hörsel och syn. Den kan du som vill fördjupa dig i tillgänglighetsfrågor, arrangörsskap och lokaler läsa här. 

Tillgänglighetspolicy och frågor

ABF antog 2012 en tillgänglighetspolicy "På lika villkor". Om du har frågor kring vår tillgänglighet är du välkommen att kontakta vår tillgänglighetsansvariga på birgitta.vaktnas@abf.se.