Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighet

Hos ABF har alla rätt att vara olika och rätt att delta på lika villkor. Vi vill att så många som möjligt ska kunna besöka och samarbeta med oss och använda vårt material.

Vårt ABF-hus i Malmö (Spånehusvägen 47)

 • Vi har en bred dörr i huvudentrén som är icke-roterande.
 • Det finns sittplatser nära huvudentrén.
 • Vi har en hjärtstartare på botteplan i korridoren.
 • Trösklarna renoveras just nu, så att den i rullstol med enkelhet ska kunna ta sig förbi.
 • Vi har en tillgänglig toalett på bottenplan. Samtliga toaletter är könsneutrala.
 • Vi håller skyltningen tydlig och läsbar.
 • Korridorerna i huset har gott om utrymme för rullstol.
 • Ett av köken renoveras och kommer vid färdigställandet hösten 2018 att vara tillgänglighetsanpassat.
 • Din ledarhund är välkommen hos oss.
 • Vi har inga heltäckningsmattor.
 • I Lilla Salen, som används för föreläsningar, finns hörslinga.
 • Vi har skyltning om att undvika allergener som starka parfymer, nötter m.m.

Kommunikation

 • Vi på ABF Malmö håller våra foldrar, studieprogram, affischer och flyers tillgängliga gällande typsnitt, fotografier, färger, format och pappersvikningar.
 • Vårt idéprogram finns som lättläst version. I övrigt håller vi på ABF Malmö vårt egna material enkelt att läsa och förstå för så många som möjligt.
 • Du kan lyssna på vår webbsida här på abf.se, hemsidan är även i stort tillgänglighetsanpassad.
 • I vårt ABF-hus har vi två myggor (mikrofoner) till dig som föreläser, använd gärna en sådan när du pratar inför grupper med mer än 10 personer.

Boka tolk

Om du är i behov av teckenspråks, dövblinds-, eller skrivtolkning, kan du boka detta via Region Skånes tolktjänst (länk)Deras tolktjänst kostar inget och riktar sig till dig som har nedsatt hörsel, är döv eller har en kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet.

Tillgänglighetspolicy och frågor

ABF antog 2012 en tillgänglighetspolicy "På lika villkor". Om du har frågor kring vår tillgänglighet är du välkommen att kontakta vår tillgänglighetsansvariga på birgitta.vaktnas@abf.se.