Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighet

Hos ABF har alla rätt att delta på lika villkor. Vi vill att så många som möjligt ska kunna besöka och samarbeta med oss och använda vårt material.

Vårt ABF-hus i Malmö (Spånehusvägen 47)

  • Hela huset är tillgänglighetsanpassat.
  • Vi har en hjärtstartare på bottenplan i korridoren.
  • Trådlös hörslinga finns installerad i Lilla och Stora Salen. Öronsnäcka och halsslinga (T-slinga) finns att låna.
  • Vi har tillgängliga toaletter på alla våningsplan. Samtliga toaletter är könsneutrala.
  • Din ledarhund är välkommen hos oss. Eftersom vi arbetar med astma- och allergiföreningar är inga andra djur tillåtna i våra lokaler.
  • Vi har skyltning om att undvika allergener som starka parfymer, nötter m.m.
  • Vi har myggor och mikrofoner till dig som föreläser, använd dessa när du pratar inför grupper med mer än 10 personer.
  • Du kan lyssna på vår webbsida här på abf.se. Hemsidan är även i stort tillgänglighetsanpassad.

Tolkning

Behov av tolk: Om du är i behov av teckenspråks, dövblinds-, eller skrivtolkning, kan du boka detta via Region Skånes tolktjänst (länk)Deras tolktjänst kostar inget och riktar sig till dig som har nedsatt hörsel, är döv eller har en kombinerad syn- och hörselnedsättning eller dövblindhet.

Du som tolkar: Om du som tolk vill ta del av manus i förväg, kontaka info.malmo@abf.se. Vi undersöker om det är möjligt och återkopplar till dig!

Har du gjort en insats för tillgänglighet?

Har du på något sätt hjälpt en deltagare för att den ska kunna delta i en studiecirkel, ska du meddela detta när du rapporterar din verksamhet. Det kan vara t.ex. hjälp till och från lokalen, anpassat material, hörslinga, tekniska hjälpmedel m.m. Det behöver ABF ta del av så att vi kan fortsätta att få utökat stöd för den andel deltagare i vår verksamhet som behöver särskilda insatser. 

ABFs inkluderingspolicy

ABF ska vara en inkluderande och jämlik organisation. ABFs inkluderingsarbete handlar om att skapa mer jämlikhet på alla nivåer. Alla i ABF har både en möjlighet och ett ansvar att ta bort hinder för inkludering. Tillsammans jobbar vi för ett ännu mer inkluderande ABF. Läs ABFs inkluderingspolicy här (länk).