Hoppa till huvudinnehåll

Varför ABF Malmö?

Arbetarnas Bildningsförbund är ett studieförbund med rötter i arbetarrörelsen som arbetar aktivt för att motverka klassamhället. Alla föreningar, cirkelledare och studiecirklar är unika och har olika behov, vi finns för att kunna arbeta med dig på det sätt du behöver. Därför finns det också flera anledningar till att välja ABF Malmö.

Du är del av en större rörelse

Arbetarnas Bildningsförbund föddes ur kampen för demokrati och jämlikhet, och ur insikten att demokrati bygger på bildning och organisering. Folkbildning är ett sätt att fördjupa demokratin och fördela ansvaret bland alla medborgare. Bildningen sker inte bara för folket, utan genom folket. Ja, genom dig! 

Vi är en bred folkbildningsorganisation, en radikal idérörelse och en självständig samhällsaktör. När du samarbetar med ABF Malmö är du en del av en större arbetarrörelse. Att samarbeta med oss gör att du bidrar till en gemensam, solidarisk folkbildningspott där du stärker folkrörelsernas viktiga arbete.

Du är en del av vårt nätverk och gemenskap 

ABF Malmö ingår i ett stort nätverk av olika föreningar och organisationer inom områdena samhälle, politik och kultur. Ni föreningar är en ömsesidig resurs för varandra. Vi är er mötesplats där ni knyter kontakter och utbyter kunskap.

Du får ta del av våra resurser

ABF Malmö är en pedagogisk resurs. Vi stöttar er med studiematerial, lokaler eller kostnadsersättningar. Vi ger dig råd och tips i saker som marknadsföring, tillgänglighet och teknikutrustning. Du får chans att nå ut i våra kommunikationskanaler, på hemsidan och i nyhetsbrevet. I vår verksamhet är dessutom alla deltagare försäkrade.