Hoppa till huvudinnehåll

Musik och samhälle IX - Musik och hälsa

18-19 oktober 2018, LUX

Det finns mycket som talar för att människan i många avseenden mår bra av att lyssna på musik, såväl generellt som mer specifikt (i exempelvis satsningar som ”kultur på recept”, kultur i vården”, medmera). Samtidigt kan såklart sådana påståenden och synsätt problematiseras, och kanske kan vi emellanåt också må dåligt av (för hög, för mycket, för dålig) musik? I 2018 års upplaga av konferensen Musik och samhälle vill vi bjuda in till diskussioner och samtal, föredrag och presentationer som i vid bemärkelse tar dig an hälsoperspektiv i relation till musik. Följande – både samtida och historiska perspektiv – sessioner och inriktningar tänker vi oss kunna aktualisera under konferensen: • Musikens roll i vården • Hälsoperspektiv på specifika instrument och/eller genrer • Positiva och negativa effekter av musikutövande och/eller musiklyssnande • Hälsoperspektiv med fokus på musikbranschen och – marknaden • Musik och träning/motion/funktion • Hälsa/ohälsa, musik, lärande och folkbildning • Hälsa/ohälsa, musik och genusperspektiv • Musikvideor och musikfilmer om ohälsa/hälsa/funktion • Hälsoperspektiv av olika slag på musikaler, musikföreställningar, musik på scen för såväl lyssnare som musiker och arrangörer • Hälsa/ohälsa som teman i sångtexter

Även andra ingångar kan tänkas, så kom gärna med förslag! Och: välkommen att anmäla intresse för att delta i konferensen! Senast 15 april 2018 vill vi ha din anmälan, om du vill hålla föredrag/presentation. Vi kör med formatet ”från lunch till lunch”, med två inbjudna huvudtalare (keynote speakers), och sedan en räcka föredrag och presentationer som föreslås av alla som anmäler sig. En presentation ska vara ca 20 min. lång, följt av 5-10 min. för frågor/diskussion.

Vill du delta i konferensen med ett föredrag/presentation ber vi dig skriva en kort text om vem du är och vad du tänker prata om i rutan ”kommentar” i anmälan.

Vill du delta i konferensen utan presentation är absolut sista dagen för anmälan den 20 september.

Konferensavgift: 300:-(då ingår mat/fika) kostnadsfritt för de som håller en presentation. För att betala avgiften: Använd plusgiro 248541-5. Märk med ”konferensen” Ange specialkost i i rutan ”kommentar” i anmälan Arr: ABF och Inst. för kulturvetenskaper, Lunds universitet

Varmt välkommen att anmäla dig här!