Hoppa till huvudinnehåll

Jämställdhetspris Eslöv 2020

Publicerad

Studieförbunden ABF, Medborgarskolan och Sensus fick den 16 mars Eslövs kommuns jämställdhetspris 2020. Till grund för ABFs nominering låg bl a följande:

ABF arbetar utifrån sitt idéprogram som säger att deras verksamhet ska "medverka till att öppna de världar som ibland kan vara stängda p g a exempelvis könstillhörighet språk eller funktionshinder. Människor och grupper med olika livsstil och bakgrund ska kunna mötas."
ABF har en jämställdhetsplan för att stärka medarbetarnas möjligheter och rättigheter oavsett kön eller könstillhörighet.
I undervisningen av människor som nyligen kommit till Sverige lägger ABF stor vikt vid att informera om och diskutera jämlikhet.