Hoppa till huvudinnehåll

HELA DIG!

Publicerad

Treårigt projekt kring psykisk ohälsa finansierat av Allmänna Arvsfonden!

Personer med stressrelaterad och långvarig psykisk ohälsa ska genom projektet HELA DIG få stöd att återgå till ett liv utan sjukskrivning. Projektet ska erbjuda en kreativ och hälsofrämjande verksamhet för målgruppen. Det är ingen behandling utan en modell för att bryta isolering och utanförskap, ett steg för att gå tillbaka till arbete eller studier.

Som deltagare ingår man i en mindre grupp om cirka sju personer som träffas under tre månader. Gruppen ger såväl tillhörighet som identifikation, men varje deltagare får också ett individuellt bemötande med anpassade planer. Deltagarna erbjuds ett utbud av regelbundna gruppaktiviteter, med alternativ för individuella lösningar för att kunna möta variationer i dagsformen. Exempel på aktiviteter är samtal, föreläsningar, eget skapande, besök på kulturarrangemang och hälsoaktiviteter. Till projektet kommer vi att knyta företrädare för olika nyckelresurser inom kommun, stat, region och näringsliv som har till uppgift att vara ”möjliggörare” för att underlätta deltagarnas väg tillbaka.

Under projekttiden ska ABF MittSkåne verka för att verksamheten permanentas med hjälp av offentliga medel, till exempel genom ett IOP. Delar av verksamheten kommer att kunna leva vidare som studiecirklar för målgruppen. Föreläsningar, metodutbildningar och annat som tas fram under projektet kan användas i ett flertal sammanhang.