Hoppa till huvudinnehåll

Aktivitetsledare

Publicerad

Vi söker en aktivitetsledare till "Projekt HELA DIG" i Lund.

Aktivitetsledare inom friskvård, hantverk eller kreativt skapande                                                                                             

Nu söker vi aktivitetsledare inom friskvård, hantverk eller kreativt skapande till Projekt HELA DIG! 

Projekt HELA DIG är en plats mellan sjukskrivning och arbete där personer med en längre period av sjukskrivning på grund av stressrelaterad ohälsa ska få stöd att återgå till ett liv utan sjukskrivning. Deltagarna är personer som är på väg, men som ännu inte har kunnat ta det sista steget ur sin sjukskrivning.  

Projekt HELA DIG arbetar hälsofrämjande genom bl.a. aktiva kulturupplevelser och friskvård, där folkbildningspedagogikens förhållningssätt i mötet mellan individ och grupp är den tongivande metodbasen. Deltagarna erbjuds ett "smörgåsbord" av aktiviteter som delvis bygger på den verksamhet som ABF MittSkåne och SV Lundabygdenredan bedriver i sin ordinarie verksamhet.   

Din rollär att leda en avgränsad gruppaktivitet inom ditt aktivitetsområde. Syftet är primärt att deltagarna ska få medverka i ett positivt sammanhang där prestationen är underordnad upplevelsen. Som aktivitetsledare i HELA DIG förväntas inga särskilda kompetenser om eller erfarenhet av stressrelaterad ohälsa, men du behöver vara lyhörd för hur såväl individen som gruppen tar till sig innehåll och upplevelse. Din uppgift är att på ett engagerat sätt presentera och leda aktiviteten.   

Grupperna består av max sju deltagare. Antalet träffar avgörs primärt av vilket innehåll aktiviteten ska ha, men även av vilken respons som deltagarna ger. Vi tar in deltagargrupper var 12:e vecka så omfattningen kan variera mellan 1 till 10 tillfällen per kvartal. Ditt aktivitetstillfälle är två timmar långt och sker oftast kl 10-12 under vardagar och främst i ABF:s studielokal, Sunnanväg 14H i Lund.  

Jobbet i korthet 

Vi söker ett flertal aktivitetsledare inom en rad olika områden för att leda en grupp på max 7 deltagare. Deltagarna är personer som är på väg, men ännu inte har kunnat ta det sista steget ur sin sjukskrivning på grund av stressrelaterad ohälsa. Din uppgift är att leda gruppen genom att kort förklara de nödvändiga grunderna i din aktivitet och låta deltagarna få prova på den utifrån sina förutsättningar och utan prestationskrav. Därför behöver du inte vara expert inom ditt område eller ha särskilda utbildningar, det viktiga är att du är engagerad och kan anpassa verksamheten till deltagarnas förutsättningar.  

Dina huvuduppgifter 

  • Med engagemang och lyhördhet leda gruppen att prova på aktiviteten utifrån sina egna förutsättningar och utan prestationskrav. 
  • Förklara de grundläggande kunskaperna som deltagarna behöver för att kunna prova på din aktivitet.  

Krav  

Inga formella krav, men stor vikt vid personlig lämplighet. Du behöver kunna sprida ditt engagemang och samtidigt kunna anpassa din verksamhet till deltagarnas förutsättningar. 

Meriterande 

Cirkelledarutbildning och motsvarande pedagogisk kompetens och erfarenhet är meriterande.

Tjänstens omfattning 

1-10 aktivitetspass om 2 timmar per kvartal.

Ansökan

Du ansöker genom att skicka ett mail med ett personligt brev till heladig.mittskane@abf.se.
Vi går igenom ansökningarna och kontaktar dig som sökt efter den 7 augusti.

 

Du hittar mer information om projektet på vår hemsida: https://www.abf.se/distrikt--avdelningar/abf-skane/abf-mittskane/var-verksamhet/projekt/pagaende-projekt2/hela-dig-22.0/