Hoppa till huvudinnehåll

Närvarorapportering

Närvarolistan fyller många funktioner

  1. Avstämningsunderlag för att hålla kolla på om någon saknas
  2. Checklista av närvarande deltagare vid ev. utrymning av lokaler
  3. Inrapportering till avdelningen för vidarerapportering till folkbildningsrådet
  4. Anställningsavtal mellan dig som ledare och ABF-avdelningen
  5. Underlag för utbetalning av din cirkelledarlön

Papperlistan:
Papperslista har varit det traditionella sättet att göra närvarorapportering i många år. Den kommer dock att bytas ut mot e-lista som du hanterar via dator, platta eller smartphone. Papperslista ska enligt Folkbildningsrådet ha ersatts helt av e-lista from januari 2022. (Tidigare deadline januari 2023)

E-listan:
E-lista använder internet för att genomföra närvarorapporteringen. Se informationsfilmen