Hoppa till huvudinnehåll

Hållbart ABF

Hur man som individ eller organisation kan vara med och göra skillnad.

Hållbart ABF är samlingsnamnet på ABFs hållbarhetsverksamhet som ska inspirera och ge kunskap för en hållbar utveckling. Samtidigt är det en satsning på att ABF som organisation ska bli ännu bättre på att själva leva som vi lär. Vi vill erbjuda dig kunskapen och kraften att göra samma sak, det vill säga hur man som individ eller organisation kan vara med och göra skillnad.

hållbart abf

Så vad handlar det om? Miljömässigt och socialt ansvarstagande behöver med rätt kunskap och verktyg vare sig vara komplicerat eller dyrt. Det går till och med både att spara och att tjäna pengar på att göra smartare och mer hållbara val. Att det dessutom även känns bättre att bidra till något bra är en motivation i sig. För ett företag eller organisation kan detta bidra till en mer framgångsrik organisation. Men hur kan man göra det på ett bra sätt?

Hållbar utveckling innebär i stora drag att ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet måste uppnås balanserat så att dagens behov tillgodoses utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det är komplexa frågor som inte alltid har enkla svar, men tillsammans kan vi komma en bra bit på väg.

Hos ABF kan du till exempel gå en studiecirkel och lära dig producera din egen el, gå en utbildning för att lära sig mer om ekologisk odling och KRAV eller för att bli ambassadör för Fairtrade och öka din kunskap om rättvis handel.

Vi kommer gärna ut till er och berätta mer om miljö och klimatfrågor, medveten konsumtion, energifrågor och/eller Fairtrade. Vi kan också hjälpa er att starta studiecirklar i dessa ämnen.

Vi kan även målgruppsanpassa utbildningar.

Vill du veta mer, boka ett möte eller ett föredrag? Kontakta oss för mer information.