Hoppa till huvudinnehåll

Om projektet "Give music a chance”

youth

”Give Music A Chance projektet var ett kulturellt utbyte mellan unga arbetslösa ungdomar med olika musikaliska bakgrunder. Utbytet hölls i Lund och Eslöv och varade från den 14: e till 28 okt 2012. Sammanlagt deltog 36 ungdomar från Sverige, Lettland, Italien, Ukraina och Vitryssland. Målet med utbytet var att med hjälp av musik utveckla ungdomars omsesidiga förståelse, kreativa förmåga och entreprenörskap.

En viktig del i utbytet var att förmedla insikten om att ungdomar oavsett var de kommer ifrån eller deras sociokulturella bakgrund, har liknande förhoppningar och önskningar och drömmar att bygga en bättre framtid för sig själva för andra i vår värld.

Under utbytet delades ungdomarna in i åtta grupper och tillsammans producerade varje grupp en låt där texterna återspeglade ett speciellt tema. De olika temana för låtarna var demokrati, fattigdom, rasism, svält, frihet, miljö, samhälle och framtid. Utbytet kom att bli mycket uppskattat bland ungdomarna och flera utav dem har kontakt med varandra och samarbetar än idag. Projektet var ett samarbete mellan ABF MittSkåne, Ungdomsstyrelsen (Ung och Aktiv i Europa) och Rock n’ Roll Kocken.