Hoppa till huvudinnehåll

HELA DIG uppgradering 2.0

Projektansökan till Arvsfonden

Det har nu gått drygt ett år sedan pilot projektet HELA DIG genomfördes under 2019.

Arbete pågår med att sammanställa en ansöka till Allmänna arvsfonden kring en treårig forsättning på denna pilot. Det kommande projektet utgår från metod och erfarenheter som arbetades fram under 2019 men kompletteras med avsikten att nå en bredare förankring ut i fler samhällsdelar.

Projektet söker därför även samarbete med fler samhällsaktörer och -funktioner som vill vara med i ett arbete att bygga nya arbetssätt.

Målgrupp i projektet är vuxna med, stressrelaterad psykisk ohälsa kan vara det som brukar kallas utbrändhet men även psykisk ohälsa som uppkommit genom en större livsförändring
som nu i samband Covid-19 med upplevelsen av tomhet och meningslöshet.

Delpart i det kommande projektet är Studieförbundet Vuxenskolan och medverkar gör även bla. organisationerna Libra/Balans i Skåne och Sveriges Förening för Högkänsliga i Skåne.

Forskare från Lunds Universitet kommer att bedriva följeforskning för att utvärdera effekterna. Avsikten är även att belysa de mekanismer som skapar en större följsamhet i människor förhållningssätt till stressande miljöer och vad som påverkar vår förmåga att återhämta oss efter en kortare/längre period av utbrändhet.

HELA DIG, siktar mot att etableras i form av ett IOP efter projekttiden.