Hoppa till huvudinnehåll

Projekt HELA DIG

Ett projekt kring stressrelaterad psykisk ohälsa

HELA DIG är ett projekt, finansierat av Allmänna Arvsfonden, som erbjuder en kreativ och hälsofrämjande verksamhet där långtidssjukskrivna personer med stressrelaterad psykisk ohälsa ska få stöd att återgå till ett liv utan sjukskrivning.

 

Den 1 september 2022 startade projektet HELA DIG. Det är ett treårigt projekt, fullt ut finansierat av Allmänna Arvsfonden, med fokus på stressrelaterad psykisk ohälsa. Projektet utgår från erfarenheter och metoder som arbetades fram under pilotprojektet 2019.

Målgruppen är personer som är på väg, men ännu inte har kunnat ta de slutgiltiga stegen ut ur sin sjukskrivning. Projektet erbjuder en kreativ och hälsofrämjande verksamhet och tanken är att ge deltagarna återhämtning och påfyllnad för att få ny energi. Det är ingen behandling utan en modell för att stärka och stödja deltagarna vidare till studier, arbetsträning eller arbete.

För att bli erbjuden en plats i projektet krävs att en remittent kontaktar oss samt att deltagaren har sin försörjning tryggad via t.ex. Försäkringskassan.

Projektet drivs idag som ett samarbete mellan två studieförbundsavdelningar, ABF MittSkåne och SV Lundabygden.