Hoppa till huvudinnehåll

HELA DIG - 2022

Samarbete sökes!

Det kommande projektet utgår från metod och erfarenheter som arbetades fram under vårt pilotprojekt 2019, men kompletteras med avsikten att nå en bredare förankring ut i fler samhällsdelar.

Projektet söker därför även samarbete med fler samhällsaktörer och -funktioner som vill vara med i arbetet med att bygga nya arbetssätt för målgruppen.

Målgrupp i projektet är vuxna med, stressrelaterad psykisk ohälsa. Det kan vara det som brukar kallas utbrändhet men även psykisk ohälsa som uppkommit genom en större livsförändring som exempelvis nu i samband Covid-19 med upplevelsen av tomhet och meningslöshet.

Delpart i projektet är Studieförbundet Vuxenskolan och medverkar gör även bla. organisationerna Libra/Balans i Skåne och Sveriges Förening för Högkänsliga i Skåne.

Forskare från Lunds och Malmö Universitet kommer att bedriva följeforskning för att utvärdera effekterna. Avsikten är även att belysa de mekanismer som skapar en större följsamhet i människors förhållningssätt till stressande miljöer och vad som påverkar vår förmåga att återhämta oss efter en kortare eller längre period av "utbrändhet".

HELA DIG, siktar mot att etableras i form av ett IOP efter projekttiden.