Hoppa till huvudinnehåll

HELA DIG 2022-2025

Samarbete sökes!

Projektet utgår från de metoder och erfarenheter som arbetades fram under vårt pilotprojekt 2019, men kompletteras med avsikten att nå en bredare förankring ut i fler samhällsdelar.

HELA DIG:s arbetssätt skapar möjligheter för deltagarna att återgå till ett aktivt liv utan sjukskrivning. Verksamheten bygger på en aktiv deltagarmedverkan, men även på samarbeten med olika samhällsaktörer för att vid behov kunna skapa möjligheter för deltagarna via t.ex. utbildning, arbetsträning eller praktikplatser.

Projektet söker därför samarbete med fler samhällsaktörer och -funktioner som vill vara med i arbetet med att bygga nya arbetssätt för målgruppen.

Målgrupp i projektet är vuxna med stressrelaterad psykisk ohälsa. Det kan vara det som brukar kallas utbrändhet, men även psykisk ohälsa som uppkommit genom en större livsförändring med upplevelsen av tomhet och meningslöshet.

Delpart i projektet är Studieförbundet Vuxenskolan och medverkar gör även bland annat organisationerna Libra/Balans i Skåne och Sveriges Förening för Högkänsliga i Skåne.

Forskare från Lunds och Malmö Universitet kommer att bedriva följeforskning för att utvärdera effekterna. Avsikten är att även belysa de mekanismer som skapar en större följsamhet i människors förhållningssätt till stressande miljöer och vad som påverkar vår förmåga att återhämta oss efter en kortare eller längre period av "utbrändhet".

HELA DIG siktar mot att etableras i form av ett IOP efter projekttiden.