Hoppa till huvudinnehåll

Perfect Match

Svenska arbetsplatser söker arbetskraft - nyanlända önskar arbete.

Svenska arbetsplatser söker arbetskraft - nyanlända önskar arbete. I projektet Perfect match ska vi pröva olika metoder för att lyckas få det till en "perfect match".

En viktig förutsättning för att en vuxen person som migrerat ska känna sig inkluderad i sitt nya land är att vara självförsörjande. Samtidigt har många företag svårt att rekrytera personer med rätt kompetens. En person som kommer till Sverige som vuxen har erfarenheter och kunskaper som ska tas tillvara. Förutom att det på ett personligt plan och samhällsekonomiskt är viktigt att nyanlända så snart som möjligt blir etablerade i arbetslivet, är det också viktigt för att motverka främlingsfientliga krafter.

ABF bedriver projektet i sex olika delar av landet med finansiering från Europeiska socialfonden. Nationellt samarbetar projektet med LO, IF Metall, Byggnads och Handels.

Lokalt i Eslöv

Projektet genomförs av ABF MittSkåne i Eslöv efter lokala förutsättningar. För ABF MittSkånes del är målgruppen personer 18-64 år som fått uppehållstillstånd och tillhör etableringsfasen samt personer som nyligen lämnat etableringsfasen. Projektet arbetar aktivt med deltagare mellan den 1 oktober 2017 och 1 mars 2020.

Det huvudsakliga syftet är att få deltagarna i jobb eller studier. Ett ytterligare syfte är att undersöka hur ABF som idéburen organisation kan jobba med att underlätta för individen. Ett särskilt fokus ligger här på att hitta metoder för kvinnornas integration.

Relevanta kunskaper

I projektet får deltagarna fylla på med kunskaper som är relevanta för det arbete hen är på väg mot. Projektet är ett komplement till övriga insatser som SFI och tjänster som Arbetsförmedlingen och kommuner erbjuder.

På ABF får deltagaren träna sin svenska. Samtidigt som vi tränar uttal och ordförståelse ska vi även samtala om arbetsplatsvillkor, svensk arbetsmarknad, jämställdhetsfrågor och annat som underlättar vägen till arbete.

Vi utgår från vad individen redan kan. Om det saknas specifika kunskaper för att kunna ta ett arbete, kan individen få den kompletteringen via Arbetsförmedlingens upphandlade kortare yrkesutbildningar.

I projektet Perfect match arbetar vi nära den lokala arbetsmarknaden. Kontakterna kan på så sätt leda till arbetsplatsbesök, praktik eller arbetsplatsförlagd utbildning. Fackliga representanter kommer även att engageras för att agera "brygga" mellan deltagaren och arbetsplatsen.