Hoppa till huvudinnehåll

Vox Femina

Kören Vox Femina i Ängelholm som Catharina Tufvesson, sedan många år, är ledare för framträder ofta med program om svenska författare och poeter. Kören består av ca 15 kvinnliga sångare som lägger mycket av sin fritid att sjunga och att utarbeta innehållsrika program. Dessa program är mycket omtyckta och samlar många åhörare. De är betydelsefulla vad beträffar folkbildning, något som sedan länge legat arbetarrörelsen varmt om hjärtat. Viktigt, inte minst idag.

Det program vi föreslår nu kallar vi "Vem var Nils Ferlin".

Vi utlovar ett innehållsrikt och vackert program med kunskap om Nils Ferlins liv, vacker sång och musik. Längden på vårt program kan variera mellan 1- 2 timmar. Vid ett längre program lägger vi givetvis i en paus. Vi är alltid öppna för olika lösningar.

eller "Svenska poeter berättar i ord och ton".

Vi sjunger och berättar om bland andra Evert Taube, Gustaf Fröding och Lille-Bror Söderlund.

Vox Femina är en kör som givetvis har F-skattesedel.
Vårt arvode är 4000-6000:-, beroende på programmets längd och hur långt vi måste köra.
Vid intresse är vi alltid öppna för diskussion.

Kontakt via epost: catharina.tufvesson@outlook.com