Hoppa till huvudinnehåll

Om ABF Österlen

ABF är en idéburen bildnings-och kulturorganisation som via vår gemensamma värdegrund och vårt idéprogram arbetar för att alla människor ska ges möjlighet att delta i ett livslångt lärande och därigenom bidra till en demokratisk samhällsutveckling.

Basen för ABF Österlens verksamhet är studiecirklar och kulturverksamhet. Idag kan man studera nästan vad man vill i en cirkel, och vem som helst kan starta en studiecirkel. Många har sagt om den svenska studiecirkelen att man lär något mer än just det ämnet som studeras. Man lär sig sig av att våga tänka själv och att ifrågasätta.

Vi vill med vår verksamhet skapa förutsättningar för var och en att förnya och fördjupa sina kunskaper, i det livslånga  lärandet.
Vi vill med folkbildningens idéer och metoder ge människor mod och kunskap för att få makt och ansvar såväl i den egna vardagen som i samhället som helhet.