Hoppa till huvudinnehåll

Våra medlemsorganisationer

På den här hemsidan hittar du all verksamhet för allmänheten, men vi anordnar också studier tillsammans med våra medlems-och samarbetsorganisationer. Det kan vara fackliga studier, föreningskunskap eller politiska studier. Bland våra medlemsorganisationer finns socialdemokraterna, LO, KF, bostadskooperationen, hyresgäströrelsen och många organisationer för pensionärer, handikappade och invandrare. Både stora och små föreningar behöver studera gemensamt för att utvecklas. Ta kontakt med oss om du har en ide!

Fackliga Organisationer
Byggnads Byggnads sek 15,
Simrishamn Byggnads sek 18,
Tomelilla Byggnads Södra Skåne,
Malmö Byggnads sek 16, Sjöbo
Byggnads sek 17, Skurup
Byggnads sek 19, Ystad
Fastighetsanställdas Förbund avd 5 Skåne
Fastighets sektion 14, Ystad
Fastighets sektion 91, Simrishamn
Grafiska fackföreningen södra Skåne, Lund
Handelsanställdas Förbund avd 1, Malmö
Allmänna klubben Ystad/Skurup
Hotell och Restaurang Facket, avdelning 5, Malmö
HRF sektion 62, Ystad
IF Metall södra Skåne, Trelleborg                                            
IF Metall sek 3, Ystad-Skurup
IF Metall sek 4, Sjöbo
IF Metall östra Skåne, Kristianstad
Kommunal avd Skåne län
Kommunal sek 2 Sydost
LO-sektionen i Sydöstra Skåne
Livs avd Syd, Malmö
SEKO Skåne, Malmö
SEKO Post Syd SEKO Vård Syd
Skogs- och Träfacket avd 16, Kristianstad
Skogs- och Trä sektion 1,
Österlen Skogs- och Träfacket avd 17
Västra Skåne
Sv Elektrikerförbundet avd 8, Malmö
Sv Målareförbundet avd 2, södra Malmö Sv
Transportarbetarförbundet avd 12, Malmö

Transport avd 12, Malmö

Politiska organisationer
Simrishamns Arbetarkommun
Albo s-förening
Borrby/Ö Hoby/Hammenhögs s-förening
Simrishamns s-förening
Sjöbo Arbetarkommun
Blentarps s-förening Sjöbo s-förening
Sjöbo tvärfacklig s-förening

Skurups Arbetarkommun
Rydsgårds s-förening
Skivarps s-förening
Skurups s-förening
Skurups socialdemokratiska kvinnoklubb
Tomelilla Arbetarkommun
Onslunda s-förening Tomelilla mellersta s-förening
Ystad Arbetarkommun
Bellevue s-förening Edvinshems s-förening
Gamla stans s-förening Ystads s-förening
Ystad östra s-förening Österlens s-förening
Vänsterpartiet Vänsterpartiet,
Skurup Vänsterpartiet, Ystad
Ung vänster, Ystad

Bostadsorganisationer
HSB Ystad
HSB Östra Skåne
Hyresgärstföreningen Österlen/Södra Skåne
Riksbyggen södra Skåne

Pensionärsföreningar
Kommunalpensionärerna avd 46
PRO Blentarp PRO Borrby
PRO Hammenhög PRO Ingelstorp-Glemminge
PRO Lövestad PRO Onslunda-Spjutstorp
PRO Rydsgård PRO Simrishamn
PRO Sjöbo PRO Skurup
PRO St Köpinge
PRO Tomelilla PRO Vollsjö
PRO Ystad PRO Ö Hoby-Skillinge
PRO Ö Tommarp-Gärsnäs

FunktionshinderrörelsenAstma-Allergiföreningen
Österlen DHR Tomelilla-Sjöbo-Simrishamn
Hjärt-och Lungsjukas förening i Ystad-Sjöbo-Skurup
Hjärt- och Lungsjukas förening Österlen
Hörselskadades förening Ystad
Hörselskadades förening Österlen
NHR Österlen
Psoriasföreningen Ystad
Reumatikerföreningen Ystad-Skurup-Sjöbo
Reumatikerföreningen Österlen
SRF Sydöstra Skåne Österlens Diabetesförening
RTP Sydöstra Skåne
Strokeföreningen Ystad
Handikappråd-HSO
Gammal och Fri

Övriga organisationer
Unga Örnar, Ystad
Handikappvännerna i Sjöbo
Stödföreningen Sjöbo Folkets Park
Vänner av Gammeldans, Ystad Ystads
Manskören Harmoni i Ystad