Hoppa till huvudinnehåll

ABF Sydvästra Skåne har beviljats anslag från Allmänna Arvsfonden

Publicerad

ABF Sydvästra Skåne har i dagarna blivit beviljade anslag för projektet "Urban Kultur - Do It Yourself" från Allmänna Arvsfonden.

Projektet ska utveckla en sammanhållen modell för ungdomsdriven urban kultur i skånska kommuner där kulturutbudet är mer begränsat än i närliggande storstäder och där ungdomar i folkhälsoenkäter uttrycker en mörkare framtidstro och lägre tillit till omgivningen än genomsnittet i Region Skåne. I första hand ska projektet bedrivas i Trelleborg och Svedala för att senare spridas till andra landsortskommuner med liknande utmaningar. Arbetet bedrivs i samverkan med föreningsliv samt lokala och regionala institutioner. I projektet ska befintliga metoder från olika håll sammanföras och anpassas för att passa lokala förhållanden. Exempel på verktyg som kommer att användas är ”do-it-yourself”, ”each-one-teach-one” samt olika normkritiska modeller. Ungdomarna kommer varva egna kulturaktiviteter inom musik, dans och konst med studiebesök hos unga entreprenörer inom kreativa näringar samt organisationer som arbetar med urban kultur. Vidare kommer målgruppen att arbeta med att utveckla sig själva samt utbilda andra i ledar- och arrangörskap för att bland annat kunna hålla i lovaktiviteter för barn och ungdomar. Den framtagna modellen kommer att leva vidare hos målgruppen med stöd av projektets samverkansparter samt förvaltas och spridas vidare inom ramen för ABF:s cirkelverksamhet.

 

Ytterligare information om projektet och dess start kommer senare i vår.