Hoppa till huvudinnehåll

Estetisk verksamhet

Forskning har visat att det finns samband mellan kulturkonsumtion och hälsa. Naturligtvis ser vi vår estetverksamhet som en möjlighet för deltagarna att ta del av kulturen som en hälsobefrämjande aktivitet såväl som en egen kulturupplevelse

All estetisk verksamhet är idag samlad i Estethuset på Östergatan 59 i Trelleborg. På 400 kvm kan vi erbjuda foto, glas, grafik, xerotypi, måleri, teckning, porslin och keramik i en inspirerande miljö.

Syftet har bland annat varit att integrera och utveckla ämnena gränsöverskridande samt ge cirkelledare såväl som cirkeldeltagare lokaler anpassade för 2000-talet.

Under våren 2018 kommer vi att påbörja en ombyggnad av "Garaget" på Gasverksgatan 3b, i anslutning till de lokaler vi nu huserar i. Efter denna ombyggnad kommer all vår verksamhet från Estethuset att flytta in i "Garaget" med planerad start hösten 2018. Vi ser fram emot att samla all vår verksamhet under ett tak och vår förhoppning är att kunna erbjuda estetiska ämnen i en ny, spännande, inspirerande miljö och väl fungerande lokaliteter. I samband med renoveringen kommer vi också att göra plats någonstans i våra lokaler för en fika.