Hoppa till huvudinnehåll

Samarbeta med oss

Föreningar som delar ABFs värderingar kan bli medlemmar eller samverkansparter hos oss och få tillgång till stöd och samarbetsmöjligheter.

Varför samarbeta med oss?

ABF Sydvästra Skåne kan ge stöd till att genomföra aktiviteter som skapar mervärde och bidrar till ett ökat engagemang i föreningen.

Medlemmarna i er förening får nya kunskaper och nya insikter genom ert medlemskap eller samarbetsavtal med ABF. Studiecirklar, tematräffar och kanske specialskrivna studiematerial gör medlemmarna bildade inom ert område.

Som medlemsförening eller samverkanspart hos ABF Sydvästra Skåne får er förening tillgång till både pedagogiskt och admininstrativt stöd. Ni får också tillgång till vårt nätverk och våra marknadsföringskanaler, såväl i tryckt form som på nätet.

Fördelar:

  • Vi kan vara bollplank och inspirera med idéer om hur ni kan planera studieverksamhet och föreläsningar eller hur ni kan använda kultur i föreningsarbetet.
  • Vi har cirkelledarutbildningar, styrelseutvecklingsutbildningar och andra funktionsutbildningar, inspirationer och workshops för medlemmar som vill utvecklas och utveckla föreningen, många helt utan kostnad.
  • Vi admininstrerar kulturbokningar åt föreningen med bl a löneutbetalning.
  • Vi ger tips om material och beställer hem material, för det mesta till något rabatterat pris.
  • Som medlemsförening eller samverkanspart har du möjlighet att utan kostnad låna våra lokaler samt få tillgång till vår videostudio.
  • Vi kan hjälpa till med att skapa och trycka material.
  • Det finns chans att nå ut till fler genom våra marknadsföringskanaler, till exempel nyhetsbrev, Facebook, Instagram och hemsida.

Kostnadsersättning

Den verksamhet er förening genomför möjliggör en kostnadsersättning till er förening. Den verksamhet som kan rapporteras och ligger till grund för statsbidrag är studiecirkeln, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram. Hur stor kostnadsersättningen blir beror på bland annat vilken typ av verksamhet som rapporteras, var den är förlagd och vilken typ av kostnader som verksamheten har. Vi ger ej kostnadsersättning för verksamhet som har ett kommersiellt syfte.

Medlemsorganisation

Som medlemsorganisation har er förening möjlighet till formellt inflytande över ABFs verksamhet. Era företrädare kan bli nominerade till ABF Sydvästra Skånes styrelse. Ni kan också nominera ombud till vårt halvårsmöte och årsmöte. Medlemsavgiften är för närvarande 2,50 kr per föreningsmedlem, dock lägst 250 kr per organisation för ideella organisationer. För fackliga medlemmar är avgiften 13 kr (Trelleborg 18 kr, varav 5 kr går till Arbetarrörelsens Arkiv)

När man har ansökt om att bli medlem hos ABF ombeds man skicka in föreningens stadgar och verksamhetsberättelse som fungerar som underlag för handläggningen av ärendet.

Samarbetsavtal

Ett alternativ till medlemskap är att teckna ett så kallat samarbetsavtal. Då får föreningen hjälp och stöd av ABF med studie- och kulturverksamhet, men har däremot inget formellt inflytande i ABF Sydvästra Skånes beslutande församling.

För att teckna ett samarbetsavtal, kontakta oss för mer information telefon 0410-482 60.