Hoppa till huvudinnehåll

Slakt i Takt, det industriella slakteriets arbetarhistoria

Publicerad

Kom och lyssna på en del av Tomelillas historia. Slakt i takt tar dig genom en del av det industriella slakteriets historia, men utifrån ett arbetarperspektiv. Slakt i Takt är en föreläsning i samarbete med Centrum för Arbetarhistoria och handlar om arbetslivet i det industriella slakteriet i vilket Skåne spelade en betydande roll.

Den svenska slakteriindustrins historia från sent 1800-tal till 1945 med särskilt fokus på Skåne. Den svenska slakteriindustrin etablerades i slutet av 1800-talet som en exportindustri inriktad på baconproduktion till Storbritannien. Under de första decennierna var den starkt koncentrerad framför allt i Skåne och Halland.

Den industriella slaktproduktionen hade ursprungligen utvecklats i Chicago i USA, men för Sverige kom det att vara framför allt från Danmark som inspirationen kom och även driftiga företagsledare och yrkesarbetare. Den fackliga organiseringen skedde först i Slakteri- och Charkuteriarbetareförbundet och senare Livsmedelsarbetareförbundet och mötte inledningsvis stort motstånd från arbetsgivarna, med särskilt hårda konflikter på 1920-talet.

Från 1930-talet inleddes en ny epok med bondekooperationens etablering av andelsslakterier över hela Sverige, utveckling mot mer avancerad livsmedelsindustri med mer av förädling och fredligare förhållanden på arbetsmarknaden.