Hoppa till huvudinnehåll

Ordförandes inlägg i valdebatten

Publicerad

Ordförandes inlägg i valdebatten Folkbildningen som en demokratifråga och dess relevans i valdebatten.

Ordförandes inlägg i valdebatten 
Folkbildningen som en demokratifråga och dess relevans i valdebatten.   

Hej Rikard Larsson, ordförande för ABF Skåne! 

Valet stundar. Som företrädare för ABF Skåne, varför anser du att det är viktigt att lyfta folkbildningen i valdebatten? 

Inom ABF talar vi ofta om att framtiden går att påverka och att en annan värld är möjlig. Denna utgångspunkt är viktig att värna och att inte ta för given.Det finns ett generellt starkt stöd för folkbildningen, men vi ser också hur offentliga medel i vissa kommuner dras ned och där man börjat ifrågasätta folkbildningsverksamheten.  

Det är viktigt att debatten inte fastnar i folkbildningens vara eller inte vara, utan att i stället synliggöra all den kraft som finns i en levande folkrörelse, att människor möts och utvecklas tillsammans, att människor förenas kring kulturupplevelser och eget skapande och där utbildning, föreläsningar och kultur bidrar med nya perspektiv och upplevelser. Hjärtat i ABF är våra medlems- och samarbetsorganisationer och tillsammans skapar vi förutsättningar för fler att ta plats oavsett utbildningsbakgrund, ålder eller var du bor.  

På vilket sätt ser du folkbildningen som en demokratifråga? 

Folkbildningen skadefinitivt ses som en demokratisk kraft som genom bland annat studier och kultur bidrar till samhällsförändring, personlig utveckling och en ökad inkludering. Genom tusentals kulturprogram, studiecirklar och utbildningar bidrar ABF varje år till att göra fler röster hörda. ABF drivs också av övertygelsen om att ett samhälle som håller ihop också är ett bättre samhälle för alla.  

Folkbildningens grunduppdrag är bland annat just att stödja verksamhet som utvecklar demokratin och som möjliggör för människor att påverka sin livssituation. Där vi ser kulturella, socioekonomiska klyftor som hinder för demokrati, vill vi vara en part som bygger gemenskap. Jagtänker bland annat på pandemin som präglat vårt samhälle under en så lång tid och alla de initiativ som tagits inom folkbildningen för att möta människors behov av aktiviteter för att bryta isolering och att stärka individer kring digital delaktighet. Här visar ABF att man fortsatt är en samlingspunkt och en plats för gemenskap, även när individer fysiskt inte kunnat komma samman.     

När det finns krafter i samhället som vill begränsa människors demokratiska utrymme är det viktigt att som studieförbund värna individers möjligheter att få uttrycka sig och samlas kring sina intressefrågor. I ABF arbetar vi för att alla röster ska få höras. Valdeltagandet är som lägst i områden där klyftorna är som störst. Vi ser det som viktigt att också sprida kunskapen brett i samhället om varför deltagandet i ett val - att bidra med sin demokratiska röst - är en möjlighet att kunna påverka sitt eget liv och sin vardag.

Just därför är folkbildningen en demokratifråga och därför är det viktigt att också göra sin röst hörd den 11 september, för folkbildningen och ett mer jämlikt samhälle.