Hoppa till huvudinnehåll

ABF Sörmland under våren 2021

Senast uppdaterad 2021-01-21

Pandemin och verksamheten

Den studieverksamhet vi hoppas starta upp så snart som möjligt under 2021 är fortsatt kraftigt påverkad av pandemin och de restriktioner och lagar som gäller med anledning av den. Vi har därför fortsatt stängt i våra lokaler utom för bokade besök som kan genomföras utan ökad risk för smittspridning. Personalen arbetar hemifrån och nås via telefon och e-post.

Här kan du nå oss i personalen!

Vi kan i dag inte bedöma när vi kan starta upp fysisk verksamhet igen, utan får avvakta ansvariga myndigheters bedömning av när det är smittsäkert att göra det. Under tiden erbjuder vi olika former av digital verksamhet, både i form av studiecirklar, föreläsningar och andra arrangemang som kan genomföras utan risk för smittspridning.

Det är många som längtar efter att kunna träffas fysiskt och ha en ”normal” verksamhet igen, men vi måste gemensamt ta vårt ansvar för att begränsa skadeverkningarna av pandemin. Vi återkommer med nya besked om vår verksamhet så fort sådana föreligger.

Tills vidare får vi ses digitalt och göra det
bästa av situationen!

 

 

För ABFs del är det viktigt att vi tar ansvar för att förhindra att smittan sprids inom vår verksamhet - utan att bidra till att sprida mer oro. I samband med oro och rädsla kan vi människor ha en förmåga att bli okritiska till det vi läser och hör från andra, därför påminner vi om att använda ett källkritiskt förhållningssätt.

 

Vi är övertygade om att folkbildningen har en viktig roll att spela i dessa tider och att vi klarar krisen bäst tillsammans. Vi ställer inte in – vi ställer om!

 

Folkbildning i Coronatider

Kan ni inte träffas fysiskt? Här ger vi våra bästa tips för att sätta igång med studiecirklar på distans!

Ha en digital studiecirkel på distans

Det går utmärkt att ha era studiecirklar på distans! Vi registrerar då er befintliga eller nya studiecirkel som en distanscirkel.

Under 2020 har studieförbunden fått tillfälliga riktlinjer som innebär att alla deltagare inte behöver delta samtidigt i den digitala studiecirkeln. Det går alltså att koppla upp sig till "studierummet" vid olika tillfällen, även om vi självklart rekommenderar att alla träffas samtidigt! För kulturprogram på distans gäller att deltagarna inte behöver vara fysiskt samlade, men deltagarna måste vara uppkopplade till seminariet/föreläsningen samtidigt.

Studiecirkeln kan vara helt på distans eller en blandning av fysiska träffar och distans, det vill säga att du som cirkelledare kanske finns på en plats med två deltagare, och har ytterligare fem deltagare med er via videosamtal. Eller så har ni börjat med fysiska träffar, men övergår nu till digitala. Experimentera och testa er fram vad som passar er studiecirkel bäst! 

Du som är cirkelledare behöver involvera alla i studiearbetet. Som deltagare räcker det inte att läsa eller observera aktiviteterna, utan alla ska delta och lära sig som i en vanlig studiecirkel.

Digitala hjälpmedel att hålla folkbildning med

Välj ett digitalt hjälpmedel som du är bekväm med och som andra har eller kan få tillgång till. Om deltagarna behöver förbereda något innan träffen, meddela dem det i god tid. Testa gärna appens funktioner innan träffen för att se till att ljud och bild fungerar.

Allra bäst fungerar digitala möten med en dator, gärna en laptop, då du kan komma åt alla funktioner i det program du använder. Men mobiltelefon eller surfplatta fungerar också!

Vi rekommenderar verktyget Teams för era studiecirkelträffar. Vill ni använda det, så kontakta oss på ABF Sörmland så får du personlig handledning i hur ni gör för att komma igång!

Några digitala verktyg är:

 • Microsoft TeamsProgramvara/app, video/samtal, skärmdelning, chattfunktion, dokumentdelning. 
 • SkypeProgramvara/app, video/samtal, skärmdelning, chattfunktion, dokumentdelning.
 • Zoom.usProgramvara/app, video/samtal, skärmdelning, chattfunktion, dokumentdelning. 
 • Google Meet/HangoutWebbaserat, video/samtal, skärmdelning, chattfunktion, dokumentdelning.
 • Datorn/telefonens inbyggda videosamtal: Du kan förstås använda det som redan finns, ett exempel är appen FaceTime (i Mac och iPhone).
 • Facebook: Ofta sker här en kombination av en privat grupp, livesändningar och Messenger (gruppvideo och gruppchattar).

Bra tips för digitala träffar:

 • Du som är cirkelledare, skicka ett mail/sms till deltagarna i god tid med all nödvändig information (pin-kod, webblänkar, programvara/app samt vad de behöver för teknisk utrustning).
 • I förväg, skicka med instruktioner och studiematerial som kan behövas under träffen
 • Meddela hur deltagarna kan få kontakt med dig om de inte lyckas ta sig in - till exempel via e-post, telefonnummer.
 • Använd gärna kameran, det är trevligt att se sina cirkelkamrater!
 • Om uppkopplingen inte räcker till, testa att stänga av kamera och använd bara ljud.
 • Se till att ljuset är bra, så att du inte sitter i motljus. Ett tips är att ställa datorn på några böcker så att kameran kommer upp lite
 • Börja mötet på utsatt tid och håll tidsplanen för er träff. Be gärna någon i gruppen vara tidshållare och hjälpa till att hålla ordning på vem som begär ordet, det kan vara svårare att ha koll på vid digitala möten
 • Börja och sluta gärna mötet med en avstämningsrunda
 • Cirkelledarens uppgift är som vanligt att ge en struktur för träffen och involvera deltagarna
 • Den som inte pratar får gärna stänga av sin mikrofon (mute), så att inte bakgrundsljudet stör
 • Ta pauser! Kafferast är viktigt även i den digitala studiecirkeln!
 • Fråga varandra och lär av varandra!