Hoppa till huvudinnehåll

Årsmöte

Publicerad

Den 2 september 2020 hölls ABF Sörmlands första digitala årsmöte. Ett fåtal personer fanns på plats i ABF-huset i Eskilstuna b.la. Presidiet, pristagare och personal.

Förra veckan hölls ABF Sörmlands årsmöte, och därtill avdelningens första digitala årsmöte!

Utöver att avdelningens ordförande Caroline Helmersson Olsson fick förnyat förtroende att leda arbetet framåt, tilldelades ett kulturpris och årets folkbildare och cirkelledare för 2019 utsågs.

 

 Årets kulturpris 2019 tilldelades Högsjö Kulturmiljöförening som bildades 1994. På plats fanns Karin Andersson och Lennart Strömberg för att ta emot priset med motiveringen:

 

”Föreningens ändamål har sedan dess varit att kontinuerligt värna om och vårda kulturmiljön inom Högsjö tätort med närområden.

Genom såväl teoretiskt som praktiskt folkbildnings- och kulturarbete har föreningen med stor energi verkat för att sprida och öka kunskapen och människors känslor och förståelse inför kulturmiljöns betydelse för ett samhälles utveckling.

Genom föreningens breda kultur- och folkbildningsaktiviteter knyts historien ihop med vår egen nutid samtidigt som idéer om framtiden och dess utveckling formas och är närvarande i föreningens arbete.”

 

Årets cirkelledare 2019 tilldelades Kajsa Boberg som tog emot priset på plats tillsammans med sonen Ruben.

Motiveringen lyder:

”Kajsa Boberg har under året lett cirklar med ämnet förlossningsdepression i fokus.

Förlossningsdepression drabbar mellan 8 - 15 % av alla nyblivna mödrar, och det upplevs ofta som ensamt och tufft. Ett viktigt ämne, och Kajsa har lyckats samla ett flertal personer som drabbats och/eller arbetar med frågan – personer som är i behov av stöttning och vägledning.

I cirkeln har fokus legat på såväl stöd och diskussion som vägar framåt för en mer inkännande vård för personer som drabbas.

Kajsa har, med stort mod, öppet pratat om sina erfarenheter och sin studiecirkel på såväl sociala medier som i radio.”

Årets folkbildare 2019 tilldelades postumt Bosse Hammarström. På plats för att ta emot priset var Bosses fru Ulla Hammarström och sonen Erik Hammarström.

Motiveringen till priset lyder:

”Bosse Hammarström var en mycket aktiv och uppskattad folkbildare och cirkelledare hos ABF. Ideellt ledde han flera kurser i svenska för nyanlända personer.

Bosses stora engagemang för våra nyanlända kamrater har inneburit enormt mycket för så många människor och för vår stad. När andras engagemang var mer kortvarigt och flyktigt, höll Bosse i och följde sina deltagare. Han blev en viktig person i deras utveckling och integration, sannolikt den viktigaste. Han var en förebild för så många människor och visade genom sitt sätt att vara hur praktisk solidaritet ser ut.

ABF Sörmlands styrelse fattade enhälligt beslutet om att utse Bosse till ”Årets folkbildare i Sörmland”, för hans fina folkbildningsinsatser.

Vi saknar mötena i ABFs kafé, Bosses varma skratt som alltid låg nära till hands och hans stora entusiasm för sina deltagare. ”

 

Styrelse och personal vill tacka alla som med stort tålamod deltog i det digitala årsmötet, och återigen gratulera alla pristagare!