Hoppa till huvudinnehåll

Språkvänsverksamheten i Eskilstuna

Publicerad

År 2006 införde Eskilstuna kommun språkvänner, eller flyktingguider som de också kallas, som ett steg i att hjälpa nyanlända att lära sig språket och hur det svenska samhället fungerar. Projektet har sedan dess fått stor uppmärksamhet, b.la via FN-organet Unesco Lucs. Projektet har även spridit sig till andra delar av landet sedan starten. Från 1 januari 2021 tar ABF Sörmland över uppdraget Språkvän som Eskilstuna kommun drivit sedan 2006.

”Språkvän riktar sig till nyanlända i Sverige som vill förbättra sin svenska och lära mer om Sverige samt till frivilliga som vill engagera sig som språkvänner. Språkvän hjälper till med kontakten och målet är att en ömsesidig vänskapsrelation uppstår och att ett erfarenhetsutbyte och lärande mellan personerna sker.

- Det känns tryggt att lämna över ett sådant viktigt uppdrag till en väletablerad folkbildningsorganisation som ABF Sörmland, säger förvaltningschef Magnus Gustafsson. De har både kunskap och förutsättningar att genomföra uppdraget på ett bra sätt.

- Vi på ABF är mycket glada att vi får chansen att fortsätta utveckla Språkvän här i Eskilstuna när möjligheten nu ges, säger Per Lundström, verksamhetschef på ABF. Språkvän är ett projekt som känns som en naturlig del av vår vanliga verksamhet med att utveckla individer oavsett förutsättningar och bakgrund.”

- https://www.eskilstuna.se/omsorg-och-stod/nyheter/omsorg-och-stod/2020-12-22-abf-tar-over-uppdraget-sprakvan.html

 

Varför har vi valt att ta över uppdraget?

ABF är en progressiv idéburen rörelse och en bred folkbildningsorganisation som vill göra en annan värld möjlig. Vårt grundläggande uppdrag handlar om människors frigörelse -som individer och som kollektiv. Därför vill ABF stärka individen i kollektivet och den kollektiva tanken i individen.

Vår vision är ett samhälle som bejakar alla människors lika rätt att vara olika. Ett samhälle där människovärdet är viktigare än marknadsvärde och där demokratin är överordnad marknaden. Vi arbetar för ett samhälle och en värld med en hållbar utveckling som kan möta dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter.

För att förverkliga visionen krävs ett aktivt arbete och ett brett samhällsengagemang. Samhället i dag genomgår flera radikala förändringar, .inte minst till följd av den rådande pandemin. I spåren av förändringarna ser vi risker för de som i dag står långt ifrån att kunna ta aktiv del i samhället. De riskerna ska vi givetvis möta i samarbete med andra goda krafter i samhället.

Där kommer "Språkvän" in som en naturlig del av vårt arbete att stärka både individen och kollektivet. Vi har sett vilket värdefullt tillskott till integrationen av nyanlända projektet varit. Eskilstuna kommun har i det avseendet varit en föregångare. När nu kommunen inte längre anser sig kunna driva det vidare har vi tillsammans med kommunen sökt lösningar för att det ska kunna fortsätta och är väldigt glada för att det nu ser ut att kunna bli en bra lösning på frågan.

 

Hur tänker vi framåt?

Vi kommer att utgå från det originalkoncept som kommunen bedrivit "Språkvän" efter och vi kommer fortfarande kunna matcha folk med varandra parvis. Men vi kommer också att driva projektet enligt folkbildningens grundläggande principer, det vill säga att vi får deltagare i studiecirklar och föreläsningar som man kan lära sig något nytt av. Det stämmer väl överens med den metodik vi är vana vid att arbeta med i ABF, nämligen att få flera personer att gå ihop och lära sig av varandra.

 

Kontakt

Vill du veta mer om projektet, eller är du intresserad av att bli Språkvän? Kontakta Hiba Alammarin:

E-post hiba.alammarin@abf.se

Telefon 076-6390614