Hoppa till huvudinnehåll

Folkbildning mot nazism

Försvarshögskolans rapport från den 25 augusti i år visar hur högerextrema grupper som Nordiska motståndsrörelsen och alternativhögern fortsätter att aktivt försöka hitta olika vägar för att sprida och normalisera sina åsikter. Vårt samhälle behöver fler människor som kan möta detta.

ABF Sörmland har fått projektmedel från Folkbildningsrådet och kommer under våren 2021 att utbilda 20 antinazistiska folkbildare.

 

Kursen, som är ett unikt samarbete med Brunnsviks folkhögskola och
LO Mellansverige, kommer att hållas i Eskilstuna. Syftet är att skapa ett team med personer som kan folkbilda om nazismens historia och dess utbredning idag.


Utbildningen kommer att bestå av sju lördagsträffar under våren 2021, däribland en lördag-söndag på Brunnsvik folkhögskola den 6-7 mars med fokus på folkbildning och en studieresa till Malmö den 13-16 maj.

Det kommer även att bli en uppföljningsträff under hösten 2021. En del av träffarna blir helt digitala, medan andra erbjuder möjlighet att delta fysiskt på plats i Eskilstuna.


Utbildningen är en del av en större satsning på mänskliga rättigheter som Folkbildningsrådet har beviljat bidrag för. Syftet är att ge deltagarna en bred kunskapsbas kring nazismens historia, Förintelsen och nutida nazistiska rörelser. Utbildningen ger även deltagarna kunskaper om
folkbildningens verktyg och principer.

Några av Sveriges främsta experter har bjudits in för att föreläsa
om nazismen, Förintelsen och dagens alternativhöger. Träffarna kommer i övrigt att bestå av seminarier och en del hemstudier i form av läs- och skrivuppgifter mellan träffarna.


Under utbildningens gång ska deltagarna själva bygga sin portfolio med information och anteckningar från kursen. Där ingår även en grundläggande ledarutbildning i folkbildning i syfte att förse sig med
pedagogiska verktyg. Efter avslutad utbildning ska deltagarna ha tillägnat sig tillräckligt mycket
kunskap för att, med sin portfolio till hjälp, själva kunna genomföra föreläsningar och leda studiecirklar
och annan folkbildning om nazismens historia och om antinazistiska strategier.