Hoppa till huvudinnehåll

Språkvän Eskilstuna

År 2006 införde Eskilstuna kommun språkvänner, eller flyktingguider som de också kallas, som ett steg i att hjälpa nyanlända att lära sig språket och hur det svenska samhället fungerar. Projektet har sedan dess fått stor uppmärksamhet, b.la via FN-organet Unesco Lucs. Projektet har även spridit sig till andra delar av landet sedan starten. Från 1 januari 2021 tar ABF Sörmland över uppdraget Språkvän som Eskilstuna kommun drivit sedan 2006.

Varför har vi valt att ta över uppdraget?

Vår vision är ett samhälle som bejakar alla människors lika rätt att vara olika. Ett samhälle där människovärdet är viktigare än marknadsvärde och där demokratin är överordnad marknaden. Vi arbetar för ett samhälle och en värld med en hållbar utveckling som kan möta dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter.

För att förverkliga visionen krävs ett aktivt arbete och ett brett samhällsengagemang. Samhället i dag genomgår flera radikala förändringar, inte minst till följd av den rådande pandemin. I spåren av förändringarna ser vi risker för de som i dag står långt ifrån att kunna ta aktiv del i samhället. De riskerna ska vi givetvis möta tillsammans med andra goda krafter i samhället. Här kommer Språkvän in som en naturlig del av vårt arbete att stärka både individen och kollektivet.

Vad händer nu?

Vi fortsätter matcha språkvänner med varandra parvis. Vill du bli Språkvän? Anmäl dig på länken nedan eller kontakta mohammad.alhammada@abf.se för mer information. Vi kommer också att driva projektet enligt folkbildningens grundläggande principer, det vill säga att erbjuda studiecirklar och föreläsningar som språkvännerna tillsammans kan lära sig något nytt av. 

 

Läsvän – Läs och lär tillsammans!

Som en del i projektet ”Språkvän” lanserar vi nu med stöd av Kulturrådet ”Läsvän”. Genom personlig matchning utifrån intresse, erfarenheter i livet och språkförståelse läser ni böcker och texter tillsammans. Läsningen kan handla om alltifrån barnböcker som stimulerar språkutveckling till facklitteratur och romaner. Projektet drivs enligt folkbildningens grundläggande principer som bygger på att människor kommer samman och utvecklas genom att lära av varandra. Ni får hjälp och stöd med förslag på och införskaffande av litteratur och ni får också möjlighet att delta i eller arrangera läsfrämjande studiecirklar, föreläsningar och andra aktiviteter.

Vill du veta mer om projektet, eller bli Läsvän? Kontakta mohammad.alhammada@abf.se