Hoppa till huvudinnehåll

Information med anledning av Coronavirus (Covid -19)

Publicerad

Med anledning av Coronavirus Covid-19 som sprids i samhället vill ABF Huddinge informera om vilka åtgärder som har vidtagits för att ta ansvar och förhindra att smittan sprids inom vår verksamhet.

Anställda på ABF Huddinge och våra ledare som arbetar med våra studiecirklar och kurser har tydliga instruktioner om hur vi skall agera samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hur smittspridning ska undvikas.

Förändringar i vår verksamhet (2020-11-25)

  • Programcirklar genomförs med fysiska träffar med färre deltagare, större lokaler, avstånd mellan deltagarna samt utökad städning.
  • Digitala studiecirklar och kurser erbjuds.
  • Föreläsningar och kulturarrangemang är inställda. Föreläsningar spelas in för att sändas på webben för de som vill delta digitalt.
  • All föreningsverksamhet i Centrala Huddinge och Vårby gård är inställd.
  • Folkhögskolekurser och svenskakurser pågår med både fysiska träffar med max 8 deltagare och distansundervisning.
  • Riskbedömning görs inför varje arrangemang/kurs.

Att iaktta

  • använd tvål och handsprit som finns på alla toaletter, salar, caféet, allmänna utrymmen i ABF-huset och KBC.
  • Håll avstånd (kurslokalerna möbleras med avstånd mellan stolar och bord).
  • Avstå från att medverka i verksamheten på plats i våra lokaler om du känner dig sjuk och det finns risk för att du smittar. Eventuellt kan du delta digitalt istället.
  • Sällskap (föräldrar, anhöriga och kompisar etc) väntar utanför huset.

Har du frågor om ABF Huddinges verksamhet?
Kontakta: info.huddinge@abf.se eller ring 08-774 02 70.