Hoppa till huvudinnehåll

Starta studiecirkel

Publicerad

Som förening eller enskild person kan ni/du tillsammans med ABF Norra Stockholms Län starta en studiecirkel. Är ni redan ett gäng, eller vill du träffa andra som har samma intresse, hjälper vi till med att utveckla idén, ta fram material och sprida information om din studiecirkel.

ABF Norra Stockholms Läns cirkelledare behöver inte kunna allt då folkbildningen grundar sig i att lära sig av varandra. Cirkelledaren ska hålla ihop gruppen, vara ABFs ambassadör och inspirera deltagarna. För att bli cirkelledare går man först en cirkelledarutbildning där vi går igenom ABF:s historia, folkbildningen i nutid, praktiska verktyg och den pedagogiska rollen.

Cirkelledaren har ansvar för att det finns en arbetsplan som skapas tillsammans med deltagarna. Den förklarar vad ni ska göra i er studiecirkel, vilka era mål är och hur ni ska uppnå dessa mål. Arbetsplanen är ett levande dokument och följer med er på er bildningsresa.

När ni startar er studiecirkel får du som cirkelledare en digital närvarolista. Efter avslutad cirkel skickar cirkelledaren in närvarolistan. Det är viktigt att närvarolistan fylls i korrekt och sanningsenligt då den ligger till grund för statsbidraget som hjälper oss att hjälpa er. Därför behöver vi cirkelledarens och deltagarnas personnummer. Vi ger utbildningar om hur den digitala närvarolistan fungerar.

Checklista för studiecirkel:

  • En cirkelledare (ni kan även ha en vikarierande cirkelledare)
  • Ni ska vara minst 3 personer (cirkelledare inräknad)
  • Cirkeln ska pågå minst 3 tillfällen
  • Cirkeln ska vara minst 9 studietimmar sammanlagt (1 studietimme = 45 min)

Kontakta oss så hjälper vi er att starta er studiecirkel!