Hoppa till huvudinnehåll

Dokumentmallar

Här hittar du dokumentmallar och info kring vår verksamhet

Studiecirkel

En studiecirkel är en grupp människor som träffas regelbundet och studerar tillsammans. En studiecirkel har en cirkelledare och cirka 3-20 deltagare som är 13 år eller äldre. Varje studiecirkel är unik och deltagarna bestämmer gemensamt vad som ska studeras och i vilken takt. En studiecirkel bygger på kunskapsutbyte mellan deltagarna.

Kriterium

 • Minst tre deltagare (personuppgifter måste anges på samtliga)
 • Minst tre tillfällen
 • Minst nio studietimmar (en studietimme är 45 minuter)
 • max fyra studietimmar per tillfälle

Anmälan till studiecirkel PDF, för utskrift

Anmälan till studiecirkel Word, fyll i och skriv ut 

Fyra steg till en studiecirkel

 1. Kontakta din lokala ABF-avdelning och berätta om din idé eller ditt intresse. Vi hjälper dig att komma igång och fylla i en ansökan. 
 2. Samla ihop tillräckligt många till studiecirkeln. Ni måste vara minst tre personer, men en grupp på mellan 8 och 12 personer är bäst. ABF kan hjälpa dig hitta fler intresserade.
 3. Delta i en introduktionsutbildning för cirkelledare. Alla avdelningar erbjuder sina cirkelledare olika typer av utbildningar för att utveckla sitt ledarskap.
 4. På första träffen gör gruppen en studieplan tillsammans, bestämmer vad ni ska läsa eller göra, vad målet med cirkeln är och hur ni gemensamt ska nå dit.

Arbetsplan

Bara fantasin sätter gränsen för vad studiecirkeln kan handla om. Ämnet bestämmer ni som vill starta en cirkel och ni skriver den tillsammans första träffen. ABF kan hjälpa till med att planera studiecirkelns upplägg, leta fram lämpligt studiematerial och utarbeta en arbetsplan om det behövs. Arbetsplanen fyller ni i digitalt via e-tjänst som är ABFs digitala tjänst för närvarorapportering. 

Studiematerialet ni väljer kan både vara böcker, kurser, hemsidor, ljudfiler med mera. Studiecirkeln behöver inte bara begränsa sig till traditionella träffar i möteslokalen. Ni kan också ha en distanscirkel där ni träffas via en digital plattform. Vi erbjuder alla våra cirkelledare ett studiekonto på Teams. 

Annan Folkbildning 

Annan folkbildningsverksamhet kan genomföras i friare former än studiecirkeln. Sammankomsterna kan bestå av ett tillfälle, vara längre, ske oftare eller handla om olika saker varje gång. Under denna rubrik kan man exempelvis arrangera tematräffar, pröva-på-dagar eller kurser.

Regler och riktlinjer

 • Minst tre deltagare men kan vara fler än studiecirkeln.
 • Deltagarna måste var 6 år eller äldre.
 • Kan vara en eller flera tillfällen och längre tid än studietimmens max 4 studietimmar per gång

Anmäl till annan folbildning och Studiecirkel

Anmälan till studiecirkel PDF, för utskrift

Anmälan till studiecirkel Word, fyll i och skriv ut 

Kulturarrangemang

Kulturprogram genomförs inför publik och kan vara föreläsningar, utställningar, konserter, poesiträffar, teater med mera.

Kulturprogram vänder sig till personer 6 år eller äldre. Ett kulturprogram pågår i minst 30 minuter och ska vara utformat så att det bidrar att skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke.
Kulturprogram ska vara öppet för alla och annonseras i förväg till exempel genom annons, affisch eller hemsida. ABFs roll som arrangör eller anordnare ska tydligt framgå såväl i inbjudan som i själva genomförandet av programmet. Arrangören ansvarar över att detta underlag kommer i till ABF Norrtälje

E-lista

Alla cirklar har en närvarolista som skall fyllas i och redovisas. Vi erbjuder dig en utbildning för att hantera E- Lista om du behöver. Det finns också en bra instruktionsfilm till din hjälp som du hittar här:

https://youtu.be/D7MnR6Vm7_4

Länken för att registrera närvaro hittar du här. 

ABF e-tjänst