Hoppa till huvudinnehåll

Årets folkbildare utsedd och årets kulturpris utdelat

Publicerad

Två tvättäkta lokala eldsjälar hedrades i samband med ABF Södertälje-Nykvarns årsmöte, Adnan Can utsågs till Årets folkbildare och Ansa Borin fick Årets kulturpris. – Vi är väldigt stolta och glada över att återuppta traditionen att dela ut dessa fina priser, säger Susanne Söderling, ombudsman ABF Södertälje-Nykvarn, vi missade det tyvärr förra året men nu är det möjligt igen. – Det är fint att vi kan uppmärksamma det hårda och viktiga arbete Ansa Borin och Andan Can gör, fortsätter hon.

Adnan Can
En mångårig medarbetare på ABF som 2019 gick i pension, men som fortsätter med konsultuppdrag hos oss, till glädje för ABF och föreningarna. Adnan är folkbildningen personifierad och han lever som han lär. Tidigt såg han kopplingen till folkbildningens betydelse och föreningarnas ständiga behov av utbildning samt dialog. Hans mantra har varit och är. ”Det handlar om att bilda människan och stärka denna. En förening får aldrig stagnera. Då tynar den bort. De gör detta på sin fritid och vi har lön för att hjälpa dem och då måste vi alltid ställa upp och vara med dem”. 

Adnan har under åren sökt och beviljats många olika projekt. Ett projekt var bland annat i Turkiet med Olof Palmes center, där människor i fick hjälp att starta föreningar och med studiecirkeln som motor kunde driva föreningarna demokratiskt och framåt. Projektets verkningar har aldrig avstannat, utan de lever vidare i olika kommuner i Turkiet. 

Adnans speciella förmåga att kunna se varenda person är unik och en stor kraft inom folkbildningen. Han har också en analytisk och verbal förmåga som inte alla människor besitter.

Det är med glädje och stolthet som Adnan Can tilldelas Folkbildningspriset 2021.

Ansa Borin
Ansa erhåller ABF:s kulturpris 2021 för sina fina utställningar och föredrag samt Ansas tidigare roll att bygga upp kulturcentrum Hölö kyrkskola. 

Att bli inspirerad av Ansa är lätt. Hennes föredrag och utställningar är helt outstanding. Hon tänker alltid på helheten med att blanda berättelser med igenkännande saker som gör att hennes föredrag går så mycket längre på djupet och man blir otroligt berörd. Ansa Borin är kulturhistoriker och förnärvarande ordförande i Kulturcentrum Hölö Kyrkskola.

Den senaste utställningen var tillsammans med oss på internationella kvinnodagen 2020, ”Om rätten att rösta, tala, tänka, cykla. Demokratins genombrott i Sverige och den kvinnliga rösträtten”. Utställningen handlar också om hur det var att vara kvinna på exempelvis 1920 talet. Så klart, det är ju Ansa som gjort den på sitt fördjupande sätt.  

Utställningen Jul så in i Norden som visades i Södertäljes Stadshus. En utställning om julens överflöd, givmildhet och besvärjelser. Med alla gamla, fina saker och texter, också med en översättning till Arabiska gjorde att många kunde inkluderas och diskutera likheter och olikheter mellan kulturerna. Det är detta som är Ansas begåvning. Hon är lyhörd och noggrann. Hennes utställning ”Svensk kaffekultur – en liten bönas enorma inflytande” är vi nyfikna att veta mer om. 

Med denna bakgrund ser vi Ansa Borin som bärare av en folklig kultur, förankrad i arbetarrörelsen.