Hoppa till huvudinnehåll

Nyanlända  الىالمغتربين

Södertälje är en unik stad som tar emot ett stort antal flyktingar varje år. Med detta som bakgrund har vi i flera år arbetat med att stödja och öka dessa personers kunskaper i svenska. ABF vill genom studiecirklar ge en nyckel till fortsatta studier, arbetslivet eller för att helt enkelt klara sig i samhället. Med gedigen kunskap och erfarenhet fortsätter vi därför våra språkcirklar i svenska även i höst.  

 

القادمونالجدد

سودرتالياهيمدينةفريدةمننوعهاالتيتستقبلعدداكبيرامناللاجئينكلعام.

لعدةسنواتونحننعملعلىدعمورفعمستوىتعليماللغةالسويدية. 

 يودمنخلالالدوراةالتعليميةخلق  فرصدراسيةلحياةعمليةافضلفيالمجتمع   ABF

منخلالالمعرفةوالخبرةالطويلة،فإننانستمرفيدوراةاللغةالسويديةفيفصلالخريفايضا.

 

Många utav de hundratals personer som har deltagit i studiecirklar i svenska hos oss fortsätter därefter sina studier på SFI och hamnar direkt på C- och D-nivå. Det är ett kvitto på våra cirkelledares engagerade arbete samt deltagarnas ambitiösa studerande.    

 

SFI في Dو C الكثيرمنالطلابوبعدالدراسةفيمؤسستنايذهبنمباشرةإلىمستوى 

 

.هاذانعتبرهنحندليلاعلىكفائةوحرصالمعلمينوكذلكالطلابالكبيرعلىالدراسة

 

Vi erbjuder studiecirklar på olika nivåer och språkkaféer på olika platser runtom i Södertälje för både personer med personnummer och LMA-nummer (asylsökande). Är du intresserad? Kontakta Rua Dawood på 08-554 424 43.

 

نحننقدمالدوراةالدراسيةفيالغةالسويديةوالمحادثةعلىمختلفالمستوياتفيمناطقمختلفةحولسودرتاليالكل  

 

.الأشخاصالذينلديهمأقامةولطالبياللجوء. لمزيدمنالمعلوماتيرجىاالاتصالبروىداود