Hoppa till huvudinnehåll

Kom igång

För att kunna ta del av stöd inom ramen för ABFs musikverksamhet, oavsett om ni har replokal hos oss eller om ni redan har en egen replokal, så behöver ni starta en studiecirkel.

Enkelt uttryckt är en studiecirkel en grupp människor som har ett gemensamt intresse och som träffas vid ett antal tillfällen för att tillsammans ägna sig åt detta intresse, t.ex. musikrep. Det finns dock vissa regler man behöver följa.

Checklista - studiecirkel

  • En studiecirkel består av minst tre personer som träffas minst tre gånger och minst nio studietimmar sammanlagt. En studietimme omfattar 45 minuter.
  • Möjligheterna att föra ett samtal där alla kan komma till tals sätter gränsen för antalet deltagare i cirkeln.
  • För att räknas som deltagare i cirkeln skall man ha varit närvarande vid minst tre cirkelsammankomster, varav minst en gång vid de tre första sammankomsterna.
  • En grupp får maximalt rapportera 12 studietimmar per vecka, fördelat på maximalt tre tillfällen.
  • Man får maximalt rapportera fyra studietimmar per träff.
  • Man kan rapportera maximalt 480 studietimmar per år.
  • En studiecirkel kan bedrivas med enbart fysiska möten, en kombination av fysiska möten och distansstudier eller helt på distans.

Första steget

För att anmäla en ny studiecirkel i musik, fyll i blanketten Starta musikcirkel hos ABF och skicka in den till ABF Södertörn.

Frågor?

Kontakta Peter Karlsson, musikansvarig, på peter.karlsson@abf.se, 08-556 520 38.