Hoppa till huvudinnehåll

Folkbildning är vardagsdemokrati!

Publicerad

På ABF Södertörn är vi stolta över att varje dag få bidra till att människor möts, lär sig nya saker, upplever kultur och växer tillsammans. Genom studiecirklar och kulturarrangemang främjar vi som lokalt studieförbund både demokratin och den enskilda människans möjlighet att påverka sin egen vardag i våra kommuner.

Vi vet att folkbildning är en så stark kraft att den kan förändra världen, såväl i det lilla som i det stora. Inför valåret 2018 har vi i en serie artiklar i Kultur- & Studiemagasinet våren 18, samt i inlägg på ABF Södertörns Facebook-sida, lyft fram olika perspektiv på folkbildningens roll och betydelse i vårt samhälle, och hur folkbildning på många sätt är lika med vardagsdemokrati.

På denna sida har vi samlat och bjuder in dig att ta del av materialet. 

Demokratitema - Kultur & Studiemagasinet våren 2018

Bildning & kultur för alla - vad är folkbildning för dig?
Folkbildning är vardagsdemokrati
För ett livslångt lärande
Mötesplats för nyanlända

Folkbildningskampanj på Facebook november-december 2017

Folkbildning kan förändra världen (2017-11-24)
Fakta om folkbildning #1 (2017-11-29)
Fakta om folkbildning #2 (2017-12-06)
Bildning & kultur nära dig (2017-12-10)
"Vad har en akvarellkurs med folkbildning att göra?" (2017-12-17)
"Vad har föreningar med folkbildning att göra?" (2017-12-21)