Cirkelledar- & föreningsutveckling

ABF Södertörn erbjuder förenings- och ledarutbildningar riktade till medlemsorganisationer, samverkansparter, fria grupper och cirkelledare. Genom dessa utbildningar vill vi bidra till att stärka våra folkrörelser och ledare och skapa mötesplatser för förtroendevalda för att vi tillsammans ska bli starkare, modigare och mer kreativa!