Hoppa till huvudinnehåll

Förenings- och ledarkurser

Publicerad

Som medlem i ett LO-förbund, en funktionsrättsorganisation, bostadsorganisation eller annan regional medlemsförening i ABF kan du alltid vända dig till oss eller ditt närmaste ABF för hjälp med studier och kurser. ABF Distriktet genomför framförallt utbildningar i föreningskunskap, ledarutbildningar, pedagogik och handledarkunskap.

Föreningsdemokrati

För att en demokratisk förening skall fungera behövs kunskap om styrelsens olika roller och funktioner, om hur föreningen skall arbeta och hur en enskild medlem kan påverka. 

Ledarutveckling

Du som är eller vill bli cirkelledare är en av folkbildningens viktigaste förutsättningar. Oavsett ämne måste du vara en demokratisk ledare och känna till cirkelmetodikens grunder. ABF Distriktet fokuserar på cirkelledarutbildningar på fortsättnings- och fördjupningsnivå.

Gå en kurs och stärk din förening

Under 2022 kommer vi på distriktet erbjuda utbildningar inom föreningskunskap, ledarutveckling och folkbildningens idétradition. Utbildningarna är till för dig som är anställd, cirkelledare eller förtroendevald inom ABF samt för dig som är anställd, aktiv medlem eller förtroendevald inom någon av våra medlemsorganisationer eller samarbetsorganisationer på lokal- och distriktsnivå.

Stärkande samarbeten

Alla föreningar har sina unika utmaningar och behov! Känner ni att utbudet i foldern inte riktigt passar er förening så ta kontakt med ABF Distriktet i Stockholmsregionen. Vi har flera erbjudanden som kanske passar er bättre, t ex fördjupning i digitala verktyg, styrelseprocesser för ett utvecklande styrelsearbete, inspirationsdagar med fokus på att motivera ideella krafter, ledarutveckling, fördjupning inom digital mötesteknik eller inspirationsdagar kring verksamhetsutveckling.