Hoppa till huvudinnehåll

Grundutbildning studieorganisatör

Du är vald och utsedd till att ansvara för studierna i din förening

Studieorganisatör är ett viktigt och spännande uppdrag som du kan göra hur mycket som helst av. Uppdraget som studieorganisatör ger dig inflytande och du kommer att kunna påverka föreningens verksamhet och utveckling.
Den samlade studieverksamheten har en avgörande betydelse för en levande folkrörelse, en stark fackförening och möjligheten för arbetare att utöva ett aktivt inflytande, både på arbetsplatser, i företag och i politiska sammanhang och därigenom ta vara på medlemmarnas intressen. Utbildningen ska bidra/syfta till att bygga fungerande studieorganisationer och studieverksamhet. Den ska även ge deltagare möjlighet att erövra grundläggande kunskaper inom verksamhetsområdet så hen med framgång kan och vill bedriva studieverksamhet.

Kursupplägg
4 dagar, 32 timmar

Målgrupp
Studieorganisatörer

Ekonomi
Arbetsgivaren står för lön under hela utbildningen för förtroendevald som är studieorganisatör på arbetsplatsen (FML § 7). Studieorganisatör för avdelning/region söker ledigt för fackliga studier och ersätts med utbildningsarvode eller förlorad arbetsförtjänst av sitt förbund. Ingen kursavgift.

Innehåll:
- Uppdraget
- Grundläggande värderingar
- Regler
- Studier i ABF och Facket
- Samtalet
- Personlig handlingsplan
- Studieledighetslagen
- Förtroendemannalagen