Hoppa till huvudinnehåll

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

För dig som gått BAM

Utbildningen avser att ge praktiska kunskaper i hur man arbetar systematiskt med arbetsmiljön och integrerar detta i det dagliga arbetet. Genom utbildningen hoppas vi att du får användbara metoder och tips för att själv kunna utforma rutiner för att identifiera och åtgärda såväl fysiska som psykosociala risker i arbetsmiljön. Målsättningen är att du efter avslutad kurs ska kunna förstå och praktisera
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Rekommenderade förkunskaper
Vi rekommenderar att man har genomgått BAM och helst har något års erfarenhet från arbetsmiljöarbete.

Kursinnehåll
Arbetsmiljölagen (1977:1160)
Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
Belastningsergonomi (AFS 2012:2)

Ekonomi
Deltagare söker ledigt med bibehållna löneförmåner enligt FML och AML (kap 6 §4 och 5). Ansök om ledighet snarast hos din arbetsgivare!

Deltagaravgift
Kostnaden 3000 kronor faktureras efter utbildningen. I kostnaden ingår kursmaterial, dokumentation, lunch samt för- och eftermiddagskaffe under utbildningsdagen. Arbetsgivaren står för kostnaden (AML kap 6 §4).

Kurslängd
Kursen är på 16 timmar fördelat på 2 heldagar.