Hoppa till huvudinnehåll

Vidareutbildning studieorganisatör

För dig som gått grundutbildning för studieorganisatörer

Utbildningen som är 24 timmar bygger vidare på grundutbildningen och ska bidra till att vi fortlöpande utvecklar studie-verksamheten. Den ger deltagaren möjlighet att erövra kunskaper så att hen med framgång kan driva och utveckla studieverksamhet i såväl den egna organisationen som tvärfackligt.

Kursupplägg
3 dagar, 24 timmar

Målgrupp
Studieorganisatörer som gått grundutbildning för studieorganisatör

Ekonomi
Arbetsgivaren står för lön under hela utbildningen för förtroendevald som är studieorganisatör på arbetsplatsen (FML § 7). Studieorganisatör för avdelning/region söker ledigt för fackliga studier och ersätts med utbildningsarvode eller förlorad arbetsförtjänst av sitt förbund. Ingen kursavgift.

Innehåll
Vidareutveckling av grundutbildningen
Aktuella frågor